Τελ. ενημέρωση:

   28-Nov-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, 751-767

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σύγχρονες απόψεις στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C

Σ.M. Σιασιάκου, Σ.Π. Ντουράκης
Β΄ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα

Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (hepatitis C virus, HCV) αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκόσμια. Σοβαρές επιπλοκές της χρόνιας λοίμωξης είναι η κίρρωση, η πυλαία υπέρταση, η ηπατική ανεπάρκεια και η ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ). Τα άτομα με χρόνια λοίμωξη έχουν μειωμένη ποιότητα ζωής σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Στόχος της θεραπείας είναι η ίαση από τη λοίμωξη, προκειμένου να αποφευχθούν επιπλοκές που σχετίζονται με το ήπαρ αλλά και με εξωηπατικές εκδηλώσεις. Για πολλά έτη, η θεραπεία της χρόνιας HCV λοίμωξης είχε αποδειχθεί ανεπαρκής. Είκοσι πέντε έτη μετά την ανακάλυψη του HCV, νέα φάρμακα έχουν εγκριθεί, τα οποία χορηγούνται από το στόμα σε συνδυασμούς, με ποσοστά ίασης >90%. Οι τρέχουσες στρατηγικές θεραπείας βασίζονται στον συνδυασμό άμεσης δράσης αντι-ιικών φαρμάκων. Τέσσερις κατηγορίες αντι-ιικών φαρμάκων είναι διαθέσιμες: αναστολείς πρωτεάσης NS3-4A, αναστολείς νουκλεοτιδίου αναλόγου του HCV RNA-εξαρτώμενη RNA πολυμεράση, μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς αναλόγου του HCV RNA-εξαρτώμενη RNA πολυμεράση και αναστολείς NS5A. Τα φάρμακα αυτά επιτρέπουν την απλοποιημένη και βραχύχρονη θεραπεία, είναι καλύτερα ανεκτά και περισσότερο αποτελεσματικά από τη θεραπεία με ιντερφερόνη, ενώ αποτελούν την καλύτερη επιλογή, αν είναι διαθέσιμα. Μια νέα συναρπαστική εποχή στην Ηπατολογία έχει μόλις αρχίσει.

Λέξεις ευρετηρίου: Άμεσης δράσης αντι-ιικά φάρμακα, Ιός ηπατίτιδας C, Λεντιπασβίρη, Ντακλατασβίρη, Ντασαμπουβίρη, Ομπιτασβίρη, Παριταπρεβίρη, Σιμεπρεβίρη, Σοφοσμπουβίρη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής