Τελ. ενημέρωση:

    28-Nov-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, 826-830

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η χειρουργική επέμβαση χωρίς μετάγγιση αίματος
μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε ασθενή που υποβάλλεται σε μείζονα επέμβαση της κοιλιάς;

A. Panarese, V. D'Andrea, S. Pontone, K.A. Kyriacou, M. Tonda, M. Brighi, D. Pironi, G. Grimaldi, S. Arcieri, A. Filippini2
Department of Surgical Sciences, Policlinico Umberto I, "Sapienza" University of Rome, Ρώμη, Ιταλία

ΣΚΟΠΟΣ Αξιολόγηση της πορείας της χειρουργικής επέμβασης χωρίς μετάγγιση αίματος σε σύγκριση με ασθενείς που δεν αρνούνταν τις μεταγγίσεις και αξιολόγηση ενός πιθανού πρωτοκόλλου ασθενών οι οποίοι θα χειρουργηθούν, με στόχο τη μείωση χρήσης αυτόλογων μεταγγίσεων.

ΥΛΙΚΟ-MEΘΟΔΟΣ Διεξήχθη μια αναδρομική μελέτη σε Μάρτυρες του Ιεχωβά που υποβλήθηκαν σε μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιά κατά το χρονικό διάστημα 2009–2013 στο Department of Surgical Sciences, "Sapienza" University of Rome. Οι εν λόγω ασθενείς συγκρίθηκαν με μια ομοιογενή ομάδα ελέγχου που υποβλήθηκαν σε μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιά από την ίδια ομάδα στην ίδια χρονική περίοδο. Καταγράφηκαν και αναλύθηκαν η χειρουργική επέμβαση και η χρήση αιμοστατικών παραγόντων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αξιολογήθηκαν 55 ασθενείς, Μάρτυρες του Ιεχωβά (33 άνδρες και 22 γυναίκες, μέση ηλικία τα 61,7 έτη, διακύμανση 33–84 έτη), και 55 ασθενείς ελέγχου (25 άνδρες και 30 γυναίκες, μέση ηλικία τα 74,1 έτη, διακύμανση 48–90 έτη). Δεν παρουσιάστηκε αιμορραγία κατά τη διάρκεια της επέμβασης ή και μετά από αυτή, ούτε καρδιοπνευμονικές επιπλοκές κατά τη διάρκεια και μετά την επέμβαση. Φάνηκε ότι η επέμβαση χωρίς μετάγγιση αίματος δεν συνοδευόταν από μεγαλύτερο αριθμό επιπλοκών. Η αποκατάσταση μετά το χειρουργείο ήταν συγκρίσιμη με τους ασθενείς που έλαβαν μεταγγίσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εμπειρία μας δείχνει ότι η χειρουργική επέμβαση χωρίς μετάγγιση αίματος είναι δυνατή και ασφαλής, με την εφαρμογή ενός ειδικού πρωτοκόλλου από μια έμπειρη χειρουργική ομάδα. Το πρωτόκολλο αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί με επιπλέον προοπτικές μελέτες που αφορούν στην κλασική Χειρουργική, με στόχο τη μείωση των απωλειών αίματος.

Λέξεις ευρετηρίου: Επέμβαση στην κοιλιά, Ερυθροποιητίνη, Μάρτυρες του Ιεχωβά.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής