Τελ. ενημέρωση:

    28-Nov-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, 834-836

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Περίπτωση λεπτοσπείρωσης με αναστρέψιμη πανκυτταροπενία

Α. Αριστοδήμου,1 Χ. Μπικής,2 Ν. Σπερνοβασίλης,2 Α. Γκίκας,1 Δ. Κοφτερίδης1
1Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας-Μονάδα Λοιμωδών Νοσημάτων, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΠΑΓΝΗ», Ηράκλειο Κρήτης,
2Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΠΑΓΝΗ», Ηράκλειο Κρήτης

Η πανκυτταροπενία αποτελεί μια πολύ σπάνια και σοβαρή εκδήλωση της λεπτοσπείρωσης, αφού μπορεί να συνοδεύεται από άλλες δυνητικά θανατηφόρες επιπλοκές όπως η πνευμονική αιμορραγία, η μυοκαρδίτιδα και το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η περιγραφή ενός σπάνιου περιστατικού λεπτοσπείρωσης που προσήλθε με πυρετό, διάρροια και έμετο, ενώ τη δεύτερη ημέρα νοσηλείας επιπλάκηκε με πανκυτταροπενία. Ο ασθενής τέθηκε σε κεφτριαξόνη και έλαβε εξιτήριο μετά από 14 ημέρες σε πολύ καλή κλινική κατάσταση και με σχεδόν πλήρη αποκατάσταση των αιματολογικών και των βιοχημικών του εξετάσεων.

Λέξεις ευρετηρίου: Θρομβοκυτταροπενία, Λεπτοσπείρωση, Πανκυτταροπενία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής