Τελ. ενημέρωση:

    28-Nov-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, 837-840

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Μυοσκελετικές αλληλεπιδράσεις στην οστεοπαθολογία

Ι. Διονυσιώτης,1 Α. Καψοκούλου,2 Ε. Σαμλίδη,3 Γ. Ιατρίδου4
1Κέντρο Αποκατάστασης «Ανάπτυξη», Αιγάλεω και Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων «Άσυλον Ανιάτων», Αθήνα
2Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, Πάτρα
3Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Λάρισας, Λάρισα
4Κέντρο Φυσικοθεραπείας "Physiospot", Αθήνα

Σύμφωνα με τη θεωρία του μηχανοστάτη, ένα μοντέλο που προωθήθηκε από τον Harold Frost και περιγράφηκε εκτενώς στο "Utah paradigm of skeletal physiology", η οστική ανάπτυξη και η οστική απώλεια διεγείρονται από την τοπική μηχανική ελαστική παραμόρφωση του οστού. Η φόρτιση των οστών μέσω μηχανικής διέγερσης από τους μυς προϋποθέτει ένα όριο ώστε να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα στα οστά. Στην πρόληψη και στη διαχείριση των μυοσκελετικών παθήσεων, η σύγχρονη αποκατάσταση θα πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς να αυξήσει τη μυϊκή και την οστική δύναμη. Με δεδομένη τη στενή αλληλεπίδραση μεταξύ μυών και οστών, μια εξατομικευμένη εκπαιδευτική προσέγγιση βελτιστοποιεί τη λειτουργικότητα και παράλληλα βελτιώνει τη συνολική ποιότητα της ζωής.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακινητοποίηση, Μηχανοστάτης, Μυς, Νωτιαίος μυελός, Οστό.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής