Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017, 32-41

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Διπολική διαταραχή και οικογένεια
Η συμβολή της ψυχοεκπαίδευσης

Μ. Οικονόμου,1,2 Μ. Χαρίτση2,3
1Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Νοσοκομείο «Αιγινήτειο», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), Αθήνα
3Κέντρο Ημέρας Συλλόγου Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ), Αθήνα

Η διπολική διαταραχή (ΔΔ), μια χρόνια, υποτροπιάζουσα ασθένεια με συχνά σοβαρή συμπτωματολογία που μπορεί να αποτελέσει αιτία λειτουργικής ανικανότητας για τους πάσχοντες, θέτει σημαντικές προκλήσεις στη διαχείρισή της. Ο χαρακτήρας των συμπτωμάτων της, που περιλαμβάνουν ακραίες εναλλαγές της διάθεσης, συνιστά σοβαρό στρεσογόνο παράγοντα για τους συγγενείς/φροντιστές. Οι απαιτήσεις της φροντίδας έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργικότητα της οικογένειας και μπορεί να αποτελέσουν αιτία οικογενειακής αποδιοργάνωσης. Είναι επίσης τεκμηριωμένο ότι η λειτουργία του οικογενειακού συστήματος μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την πορεία της σοβαρής και χρόνιας ψυχικής διαταραχής. Σχετικές μελέτες έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη ειδικών ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, αρχικά απευθυνόμενων σε οικογένειες ασθενών με σχιζοφρένεια. Σήμερα, οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στην οικογένεια, με προεξάρχουσα την ψυχοεκπαιδευτική προσέγγιση, εφαρμόζονται με ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα στη ΔΔ και, συμπληρωματικά στη φαρμακοθεραπεία, αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο για την αποτελεσματική, δια βίου διαχείριση της νόσου. Το ψυχοεκπαιδευτικό μοντέλο, συνδυάζοντας την παροχή ενημέρωσης για την ασθένεια και τη θεραπεία της με την εκπαίδευση σε τεχνικές επικοινωνίας και διαχείρισης των προβλημάτων, υποστηρίζει την οικογένεια συνολικά ώστε να κατανοήσει και να αποδεχθεί την ασθένεια, να συμβάλλει στην καλή φαρμακευτική συμμόρφωση του ασθενούς και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις απαιτήσεις της φροντίδας. Η βελτίωση του ενδοοικογενειακού κλίματος, η επιτυχής διαχείριση των προβλημάτων που απορρέουν από τη νόσο και η μείωση του αισθήματος επιβάρυνσης των φροντιστών αποδεικνύονται αποφασιστικοί συντελεστές της συνολικής θεραπευτικής έκβασης του ασθενούς. Η διεθνής βιβλιογραφία τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητα των ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε ασθενείς με ΔΔ, ως προς τη μείωση των υποτροπών και την επιμήκυνση των διαστημάτων νορμοθυμίας, καθώς και τη μείωση του αριθμού και της διάρκειας των νοσηλειών.

Λέξεις ευρετηρίου: Διπολική διαταραχή, Επιβάρυνση, Οικογένεια, Ψυχοεκπαίδευση, Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής