Τελ. ενημέρωση:

   04-Apr-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2017, 250-252

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ασθενής με σύνδρομο αριστερής νεφρικής φλέβας

ΙF. Gokosmanoglu,1 C. Varim,2 H. Ergenc,2 G. Baycelebi,4 P. VarIm,3 R. Colak,5 M.H. Atmaca5
1Department of Endocrinology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya,
2Department of Internal Medicine, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya,
3Department of Cardiology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya,
4Department of Internal Medicine, Ordu Unye State Hospital, Ordu,
5Department of Endocrinology, Ondokuz University Medicine Faculty, Samsun, Τουρκία

Το σύνδρομο καρυοθραύστη (nutcracker) είναι η αγγειακή πίεση της αριστερής νεφρικής φλέβας μεταξύ της άνω μεσεντερίου αρτηρίας και της αορτής. Παρουσιάζεται μια περίπτωση ασθενούς με υπέρταση και κοιλιακά άλγη για μια περίοδο περίπου 10 ετών. Το σύνδρομο διαγνώστηκε με τις κατάλληλες εξετάσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Κοιλιακό άλγος, Σύνδρομο αριστερής νεφρικής φλέβας, Υπέρταση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής