Τελ. ενημέρωση:

   19-Jun-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(3), Μάιος-Ιούνιος 2017, 303-320

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η παγκόσμια διεύρυνση του επαγγελματικού ρόλου των νοσηλευτών

Ι. Λουραντάκη,1 Κ. Κατσαλιάκη2
1Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, Πολύγυρος και Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη
2Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη

Τις τελευταίες δεκαετίες, τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει ότι η αξιοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού σε έναν διευρυμένο επαγγελματικό ρόλο μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και στη μείωση του κόστους χωρίς να διακυβεύονται η ποιότητα της φροντίδας και οι εκβάσεις στην υγεία των ασθενών. Οι διευρυμένοι νοσηλευτικοί ρόλοι είναι πολυμορφικοί και κερδίζουν έδαφος σε όλο και περισσότερες χώρες. Οι χώρες διαφέρουν ως προς τα καθήκοντα που επιτρέπουν να εκτελούν οι νοσηλευτές. Η πιο συχνή κατηγορία διευρυμένων νοσηλευτικών καθηκόντων είναι η αγωγή-προαγωγή της υγείας, η πρόληψη των νοσημάτων και η συνταγογράφηση φαρμάκων. Ως επί το πλείστον, η διεύρυνση του ρόλου των νοσηλευτών επιφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες υγείας, βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών/καταναλωτών των υπηρεσιών υγείας, καλυτέρευση της διεπαγγελματικής συνεργασίας και της αποδοτικότητας του έργου ιατρών-νοσηλευτών. Οι επαγγελματίες υγείας κυρίως, και όχι οι ασθενείς, είναι αυτοί οι οποίοι προβάλλουν αρνητικές γνώμες απέναντι στη διεύρυνση, όπως ανησυχίες σχετικά με τη νομική ευθύνη, με τις δεξιότητες, με την εμπειρία και με την εκπαίδευση των νοσηλευτών. Η παροχή υψηλότερης και καλύτερα οργανωμένης νοσηλευτικής εκπαίδευσης, η εφαρμογή της τεχνολογίας, η σαφής και διεθνής τυποποίηση των ρόλων, η συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση, η συνεχής επαγγελματική ενημέρωση και η μεγαλύτερη προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να ενισχύσουν τους διευρυμένους ρόλους των νοσηλευτών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Λέξεις ευρετηρίου: Διεύρυνση, Επαγγελματικός ρόλος, Εφαρμογή, Καθήκοντα, Νοσηλευτές, Παγκόσμια στρατηγική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής