Τελ. ενημέρωση:

   19-Jun-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(3), Μάιος-Ιούνιος 2017, 321-326

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Καρδιαγγειακή ασφάλεια των νεότερων αντιδιαβητικών αγωγών

Α.Κ. Παπαζαφειροπούλου, Α. Μελιδώνης
Α΄ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς

Ως γνωστόν, ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας. Επίσης, η ευεργετική επίδραση της επίτευξης γλυκαιμικού ελέγχου στις καρδιαγγειακές επιπλοκές έχει μελετηθεί εκτεταμένα. Ωστόσο, υπάρχουν κλινικές μελέτες που δείχνουν ότι ορισμένες αντιδιαβητικές αγωγές ενδεχομένως να αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, παρά το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη μείωση της γλυκόζης του πλάσματος. Για τον λόγο αυτόν, οι νέοι αντιδιαβητικοί παράγοντες θα πρέπει να αποδείξουν την καρδιαγγειακή τους ασφάλεια μέσα από μεγάλες τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές προκειμένου να εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές. Ως εκ τούτου, κατά την επιλογή της θεραπευτικής στρατηγικής για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που βρίσκονται σε υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη όχι μόνο η αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά στη μείωση της γλυκόζης, αλλά και οι πλειοτροπικές τους δράσεις και ειδικά η καρδιαγγειακή ασφάλειά τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Καρδιαγγειακή νόσος, Καρδιακή ανεπάρκεια, Σακχαρώδης διαβήτης, Υπογλυκαιμικοί παράγοντες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής