Τελ. ενημέρωση:

   27-Sep-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017, 615-621

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κατάγματα των ινιακών κονδύλων και αστάθεια ινιακο-ατλαντο-αξονικού συμπλέγματος

Γ. Μουζόπουλος, Χ. Βλάχος, Λ. Καράντζαλης, Κ. Βλάχος
Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, Σπάρτη

Τα κατάγματα των ινιακών κονδύλων αποτελούν σπάνιες κακώσεις και δυνητικά θανατηφόρες. Η αξία της έγκαιρης διάγνωσης των καταγμάτων των ινιακών κονδύλων είναι μεγάλη, επειδή η κάκωση μπορεί να συνοδεύεται από αστάθεια του ινιακο-ατλαντο-αξονικού συμπλέγματος, με αποτέλεσμα δυσμενείς επιπτώσεις για τον ασθενή. Η διάγνωση του κατάγματος με την απλή ακτινογραφία είναι εξαιρετικά δύσκολη, γι' αυτό επιβάλλεται η εκτέλεση αξονικής τομογραφίας σε ασθενείς με κάταγμα βάσης κρανίου, νευρολογικά ελλείμματα από τις κατώτερες εγκεφαλικές συζυγίες και επίμονο άλγος αυχένα.

Λέξεις ευρετηρίου: Αυχένας, Ινιακοί, Κάταγμα, Κόνδυλοι.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής