Τελ. ενημέρωση:

   27-Sep-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017, 628-635

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η συμμετοχή του εντερικού μικροβιώματος σε νευροψυχιατρικές παθήσεις

Μ. Γώγου
Β΄ Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Ευρήματα από πειραματικές και κλινικές μελέτες δείχνουν ότι το μικροβίωμα του εντέρου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ομοιόσταση του οργανισμού γενικά και στην ανάπτυξη και στη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος ειδικότερα. Παράλληλα, υπάρχουν στοιχεία στη βιβλιογραφία ότι το μικροβίωμα σχετίζεται με την παθογένεση νευρολογικών και ψυχιατρικών νοσημάτων, όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, πολλαπλή σκλήρυνση, αυτισμός, μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα, σχιζοφρένεια, κατάθλιψη. Ειδικότερα, ασθενείς με τις παραπάνω παθήσεις έχει βρεθεί ότι παρουσιάζουν διαφορές στη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος σε σύγκριση με υγιή άτομα, καθώς και διαφορές σε προϊόντα της εντερικής μικροχλωρίδας (π.χ. λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου, λιποπολυσακχαρίτες). Ο υποκείμενος παθοφυσιολογικός μηχανισμός περιλαμβάνει την παραγωγή παθολογικών μορίων, επιδράσεις στη διαδικασία της συναπτογένεσης, αλλά και την τροποποίηση της παραγωγής κυτταροκινών. Παρεμβάσεις που στοχεύουν στην τροποποίηση της εντερικής μικροχλωρίδας, όπως η χορήγηση προβιοτικών και η μεταμόσχευση κοπράνων, μπορεί να αποτελέσουν εναλλακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις αλλά το θέμα χρήζει περισσότερης συστηματικής μελέτης.

Λέξεις ευρετηρίου: Άξονας εγκεφάλου-εντέρου, Εντερικό μικροβίωμα, Νευροεκφυλιστικές παθήσεις, Νευρολογικές παθήσεις, Ψυχιατρικά νοσήματα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής