Τελ. ενημέρωση:

   27-Sep-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017, 643-647

ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Διατροφική παρέμβαση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ελκών κατάκλισης

Ε. Χρυσανθοπούλου
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

Τα έλκη κατάκλισης αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα στους νοσηλευόμενους ασθενείς. Η συχνότητα εμφάνισής τους παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, αποτελώντας βασικό αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας παγκόσμια. Παρά τις πολυετείς προσπάθειες της επιστημονικής κοινότητας, οι ακριβείς παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί δεν είναι ακόμη απόλυτα σαφείς. Ωστόσο, η άσκηση πίεσης στο δέρμα και στους υποκείμενους ιστούς σε συνδυασμό με τη δράση τοπικών αλλά και συστηματικών παραγόντων φαίνεται να αποτελούν πρωταρχικούς παράγοντες κινδύνου. Η διατροφή αποτελεί αδιαμφισβήτητα βασικό συστηματικό παράγοντα με σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της βλάβης και ενδεχομένως και στην επούλωση αυτής. Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα επιδημιολογικών και κλινικών μελετών που ολοκληρώθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση, αναδεικνύοντας τον ρόλο της διατροφής στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των ελκών κατάκλισης.

Λέξεις ευρετηρίου: Δερματικό έλκος, Διατροφή, Έλκος κατάκλισης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής