Τελ. ενημέρωση:

   29-Sep-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017, 705-710

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Η επίδραση του νέου από του στόματος αντιπηκτικού "dabigatran" στην αιμορραγία ανώτερου πεπτικού:
Παρουσίαση 3 περιπτώσεων

Α. Κυριακίδης, Α. Προδρομίδου, Μ. Πυργιώτη, Π. Μποβιάτση, Ε. Παναγιωτίδη, Κ. Αθανασίου, Β. Κυριακίδης, Η. Αλεξανδρής
Οικισμός Δροσοχωρίου, Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, Άμφισσα

Μέχρι πρόσφατα, οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή αντιμετωπίζονταν με βαρφαρίνη ως μακροχρόνια αντιπηκτική θεραπεία. Τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά έχουν αντικαταστήσει τη βαρφαρίνη καθ' ότι δεν απαιτούν τακτικό εργαστηριακό έλεγχο και προσαρμογή δόσης. Αντίθετα, για τα συγκεκριμένα αντιπηκτικά είναι απαραίτητο να διενεργείται έλεγχος νεφρικής λειτουργίας επειδή δεν υπάρχει ακόμη αναστρέψιμος παράγοντας, καθώς και επαρκή δεδομένα για την ασφάλειά τους και τον κίνδυνο αιμορραγίας. Παρουσιάζονται 3 περιπτώσεις, δύο γυναικών, ηλικίας 84 ετών και 72 ετών, καθώς και ενός άνδρα 79 ετών με ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής, που εκδηλώθηκαν με συμπτώματα και σημεία αιμορραγίας ανώτερου πεπτικού μετά από λήψη του νέου από του στόματος χορηγούμενου αντιπηκτικού νταμπιγκατράνη (dabigatran). Η ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού ανέδειξε διαβρωτική γαστρίτιδα, βολβίτιδα και δωδεκαδακτυλίτιδα σε όλους τους ασθενείς. Το νεότερο από του στόματος αντιπηκτικό dabigatran μπορεί να εμπλέκεται σε αιμορραγίες ανώτερου πεπτικού σε ασθενείς που αντιμετωπίζονται με αυτόν τον παράγοντα. Η περαιτέρω έρευνα σε αυτό το πεδίο θα συμβάλλει στην εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμορραγία ανώτερου πεπτικού, Ενδοσκόπηση πεπτικού, Κολπική μαρμαρυγή, Dabigatran.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής