Τελ. ενημέρωση:

   06-Dec-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017, 727-736

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μυοσκελετικές αλλοιώσεις της σπονδυλικής στήλης του ιπτάμενου προσωπικού

Σ. Ναούμ
Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα

Η μεγάλη διάρκεια των πτητικών ασκήσεων και των συμπλοκών επηρεάζει σημαντικά την αιμάτωση των μυών του τραχήλου αποτελώντας αιτία πρόωρης κόπωσης και μείωσης της μέγιστης εκούσιας σύσπασής τους, η οποία ασκεί προστατευτική δράση έναντι των αυχενικών φορτίσεων. Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις των +Gz στις μυοσκελετικές φορτίσεις, στην κινητικότητα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, στις εκφυλιστικές παθήσεις των σπονδύλων και των μεσοσπονδύλιων δίσκων (ΜΣΔ), ενώ αναφέρονται παράγοντες πρόκλησης αυχεναλγίας-κήλης ΜΣΔ στους πιλότους αεροσκαφών υψηλών επιδόσεων, όπως ο αριθμός των ωρών πτήσης, η έκθεση σε +Gz, η μυϊκή δύναμη, η θέση της κεφαλής, το κράνος και οι συσκευές που είναι τοποθετημένες πάνω ή μέσα στο κράνος, η έκθεση σε ψύχος, η κόπωση. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη μακροχρόνιων μελετών ελέγχου, τα αποτελέσματα των οποίων να αποδεικνύουν τον πρόωρο νωτιαίο εκφυλισμό των πιλότων, λόγω των επαγγελματικών συνθηκών. Προβλήματα και θέματα, επομένως, παραμένουν ανοικτά και προς διερεύνηση.

Λέξεις ευρετηρίου: Αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ), Επιταχύνσεις +Gz, Εκφυλιστικές παθήσεις ΑΜΣΣ, Κήλες μεσοσπονδύλιων δίσκων, Μεσοσπονδύλιος δίσκος, Πιλότοι.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής