Τελ. ενημέρωση:

   07-Dec-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017, 830-833

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Επιπολασμός καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε Έλληνες ειδικευόμενους
εν μέσω της οικονομικής κρίσης

Γ. Μίχας,1 Ε. Βαρυτιμιάδη,2 Α. Ασημάκος,3 Α. Καλαφάτης,1 Γ. Φιλιππάτος,2 Α. Τρίκας1
1Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς», Αθήνα,
2Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα,
3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός», Αθήνα

Οι ειδικευόμενοι ιατροί βιώνουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης από τον γενικό πληθυσμό. Σκοπός του παρόντος άρθρου ήταν η μελέτη του επιπολασμού καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε ειδικευόμενους εν μέσω της οικονομικής ύφεσης, η οποία διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου-Ιουλίου του 2016 σε ειδικευόμενους 3 τριτοβάθμιων νοσοκομείων της Αθήνας. Καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία και δεδομένα σχετικά με τον δείκτη μάζας σώματος, το κάπνισμα, την κατανάλωση οινοπνεύματος, τον ύπνο, την ειδικότητα και την ικανοποίηση από την εκπαίδευση, την κατάσταση υγείας, τα χρόνια προβλήματα υγείας, τον πόνο και τη χρήση φαρμάκων. Τα καταθλιπτικά συμπτώματα αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο υγείας ασθενούς (PHQ-9). Από τους 135 ειδικευόμενους που προσεγγίστηκαν, 128 συμμετείχαν στην έρευνα. Η μέση ηλικία ήταν 32,5±4,5 έτη, 61 ήταν άνδρες και 67 γυναίκες. Σε ποσοστό 59,2% αναφέρθηκαν καταθλιπτικά συμπτώματα. Όταν χρησιμοποιήθηκε το όριο =>10, που έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα για τη διάγνωση μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής, τότε ο επιπολασμός ήταν 29,5%. Η χειρότερη κατάσταση υγείας, η παρουσία χρόνιων προβλημάτων υγείας, ο σωματικός πόνος κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδομάδων και η χαμηλότερη σωματική δραστηριότητα ήταν πιο συχνά σε ειδικευόμενους με κατάθλιψη. Συμπερασματικά, ο επιπολασμός κατάθλιψης σε ένα δείγμα Ελλήνων ειδικευόμενων ήταν εξαιρετικά υψηλός (29,5%). Η ελληνική ιατρική κοινότητα πρέπει να εφαρμόσει παρεμβάσεις που θα συνδράμουν στη μείωση της κατάθλιψης μεταξύ των ειδικευόμενων ιατρών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ειδικευόμενοι, Ελλάδα, Κατάθλιψη, PHQ-9.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής