Τελ. ενημέρωση:

   21-Jan-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019, 117-119

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Μυκοπλασματική πνευμονία
Μια διδακτική περίπτωση

Α. Αριστοδήμου,1 Κ. Γεωργίου,1 Ε. Αριστείδου,2 Π. Νεάρχου1
1Παθολογική Κλινική, Περιφερειακό Νοσοκομείο Κυπερούντας, Κυπερούντα
2Νοσοκομειακό Εργαστήριο, Περιφερειακό Νοσοκομείο Κυπερούντας, Κυπερούντα, Κύπρος

Το Mycoplasma pneumoniae αποτελεί ένα από τα συχνότερα αίτια άτυπης πνευμονίας, ιδιαίτερα σε νεαρούς ενήλικες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή ενός περιστατικού μυκοπλασματικής πνευμονίας σε μια νοσηλεύτρια νεαρής ηλικίας που προσήλθε με εμπύρετο, βήχα, έντονη κεφαλαλγία και ήπια λευκοπενία και θρομβοπενία, ενώ κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της εμφάνισε κρυοσφαιριναιμία. Η ασθενής έλαβε αγωγή με κεφτριαξόνη και αζιθρομυκίνη με ύφεση των συμπτωμάτων της και εξήλθε σε πολύ καλή κλινική κατάσταση. Στη συνέχεια όμως εμφάνισε διαρροϊκές κενώσεις και κοιλιακό άλγος και επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά λοίμωξη από C. difficile. Στην ασθενή χορηγήθηκε μετρονιδαζόλη και υπήρξε πλήρης υποχώρηση της κλινικής συμπτωματολογίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Κρυοσφαιριναιμία, Mycoplasma pneumoniae, Πνευμονία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής