Τελ. ενημέρωση:

   21-Jan-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019, 120-123

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Μυκοπλασματική πνευμονία
Μια διδακτική περίπτωση

Δ. Στασινόπουλος,1 Π. Γαλάνης2
1Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κυπριακό Μυοσκελετικό και Αθλητικό Ερευνητικό Κέντρο Τραύματος, Λευκωσία, Κύπρος
2Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η έκκεντρη ενδυνάμωση είναι η θεραπευτική προσέγγιση που συνήθως προτείνεται για την αντιμετώπιση της τενοντοπάθειας της πλάγιας έξω επιφάνειας του αγκώνα. Η θεραπεία όμως της τενοντοπάθειας της πλάγιας έξω επιφάνειας του αγκώνα αλλάζει και η έκκεντρη φόρτιση δεν είναι η μόνη επιλογή άσκησης. Ισομετρική, σύγκεντρη-έκκεντρη, μόνο έκκεντρη ενδυνάμωση και διάταση σε συνδυασμό με έκκεντρη ενδυνάμωση ενδείκνυνται στην αποκατάσταση. Επί πλέον, η αντιμετώπιση της τενοντοπάθειας της πλάγιας έξω επιφάνειας του αγκώνα πρέπει να βασίζεται σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα φόρτισης του άκρου (κινητική αλυσίδα), της μυοτενόντιας μονάδας και του τένοντα αυτού καθ' εαυτού.

Λέξεις ευρετηρίου: Έκκεντρη ενδυνάμωση, Επικονδυλίτιδα.Κρυοσφαιριναιμία, Mycoplasma pneumoniae, Πνευμονία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής