Τελ. ενημέρωση:

   21-Jan-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019, 40-46

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Παχυσαρκία και οξεία παγκρεατίτιδα

Σ. Παπαντωνίου, Α.Κ. Παπαζαφειροπούλου, Α. Μελιδώνης
Α΄ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς

Η παγκόσμια αύξηση των ποσοστών της παχυσαρκίας έχει συνοδευτεί από αντίστοιχη αύξηση των νέων περιστατικών οξείας παγκρεατίτιδας καθώς και της σοβαρότητάς τους όσον αφορά τόσο στην εκδήλωσή τους όσο και στην έκβασή τους. Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η παχυσαρκία ενδεχομένως συμβάλλει στην αυξημένη επίπτωση της οξείας παγκρεατίτιδας, στον ρόλο της απελευθέρωσης των λιπολυτικών ακόρεστων λιπαρών οξέων στην επιδείνωση της οξείας μορφής και στις πιθανές προσεγγίσεις, περιλαμβανομένων της κατάλληλης χορήγησης ενδοφλέβιων υγρών και της αναστολής της λιπάσης, στη βελτίωση των επιπλοκών της οξείας παγκρεατίτιδας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναστολείς λιπάσης, Παγκρεατίτιδα, Παχυσαρκία, Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής