Τελ. ενημέρωση:

   21-Jan-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019, 56-63

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και διαταραχές αυτόνομου νευρικού συστήματος

Ι.Α. Τζάνος,1 Κ. Γιώτη,2 Π. Κοκότης3
1Κλινική Αποκατάστασης Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα
2Α' Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Ίλιον
3Α' Νευρολογική Κλινική, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος, η οποία χαρακτηρίζεται από την υπεροχή της συμπαθητικής δραστηριότητας, είναι συχνή σε ασθενείς με οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). Η παρούσα ανασκόπηση περιγράφει μεθόδους για την εκτίμηση της αυτόνομης δυσλειτουργίας σε ασθενείς με ΑΕΕ. Συνοψίζει μια πιθανή σχέση μεταξύ της αυτόνομης δυσλειτουργίας και των παραγόντων που έχουν συσχετιστεί με χειρότερη έκβαση, περιλαμβανομένων των καρδιακών αρρυθμιών, των μεταβολών της μεταβλητότητας της αρτηριακής πίεσης, της υπεργλυκαιμίας, της ανοσοκαταστολής, της διαταραχής της αναπνοής κατά τον ύπνο, των διαταραχών πηκτικότητας, του κακοήθους εγκεφαλικού οιδήματος και άλλων κλινικών συνδρόμων. Η συμμετοχή του νησιδιακού φλοιού έχει θεωρηθεί ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόκληση συμπαθητικής δυσλειτουργίας, αλλά ο ακριβής ρόλος του παραμένει ασαφής.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, Αυτόνομο νευρικό σύστημα, Μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού, Νησιδιακός φλοιός, Νορεπινεφρίνη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής