Τελ. ενημέρωση:

   21-Jan-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019, 73-80

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Εφαρμογές της «κινητής υγείας» (mobile health) στα χρόνια νοσήματα και διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς τους

Α. Σπυριδάκη,1,5 Ι. Αντωνάκος,2,5 Ι. Αποστολάκης,3,5 Ι. Τούντας4,5
1Φαρμακευτικό Τμήμα, Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα
2Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
4Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
5Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών ανέδειξε μια νέα μορφή ηλεκτρονικής υγείας, την «κινητή υγεία» (mobile health, m-Health). H m-Health παρέχει υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, υπερβαίνοντας τους γεωγραφικούς, τους χρονικούς και τους οργανωτικούς φραγμούς. Οι εφαρμογές (apps) της m-Health αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα των υπηρεσιών υγείας, όπως ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών με χρόνια νοσήματα και το υψηλό κόστος περίθαλψής τους για τα συστήματα υγείας, ενδυναμώνοντας τους ασθενείς και παρέχοντας σε αυτούς και τις οικογένειές τους τη δυνατότητα αυτοδιαχείρισης της νόσου. Το άρθρο επικεντρώνεται στη διερεύνηση της τάσης και στην αξιολόγηση των εφαρμογών της m-Health για τον διαβήτη, τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) που διατίθενται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Google Play. Από τις 388 εφαρμογές που εξετάστηκαν, το 44% αφορούσε στην καταγραφή ζωτικών παραμέτρων των διαβητικών, το 24% των ασθενών με ΧΑΠ και το 17% των καρδιολογικών ασθενών. Εφαρμογές σχετικά με ασκήσεις φυσικής κατάστασης και ευζωίας αφορούσαν στο 36%, στο 28% και στο 10% για τις ίδιες κατηγορίες ασθενών και ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά εφαρμογές σχετικές με επαγγελματίες υγείας, εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης κ.ά. Τέλος, η βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετών που αξιολογούν εφαρμογές της m-Health αναδεικνύει τη χρησιμότητα των εν λόγω εφαρμογών, ιδιαίτερα όταν συνδέονται λειτουργικά με τα συστήματα υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Εφαρμογές κινητής υγείας, Κινητή υγεία, Κινητή υγεία και διαβήτης, Κινητή υγεία και καρδιαγγειακές παθήσεις, Κινητή υγεία και ΧΑΠ, Χρόνια νοσήματα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής