Τελ. ενημέρωση:

   26-Feb-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2019, 195-201

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ικανοποίηση των χρηστών από τις δημόσιες οδοντιατρικές υπηρεσίες στην Κύπρο

Χ. Χαραλάμπους,1 Χ. Χαραλάμπους,1 Π. Γαλάνης,2 Χ. Τσέλεπος,3 M. Θεοδώρου2
1Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Υπουργείο Υγείας Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση της ικανοποίησης των χρηστών από τις δημόσιες οδοντιατρικές υπηρεσίες στην Κύπρο και των πιθανών παραγόντων που σχετίζονται με την ικανοποίηση αυτή.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εκπονήθηκε μια συγχρονική μελέτη από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2016 στα δημόσια νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας της Κύπρου, με τη χρήση ερωτηματολογίου. Ο μελετώμενος πληθυσμός περιλάμβανε 414 χρήστες που προέκυψαν με δειγματοληψία ευκολίας και το ποσοστό απόκρισης ήταν 92% (414/450). Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε τα εξής: (α) Δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών, (β) χρήση των δημόσιων οδοντιατρικών υπηρεσιών και (γ) ικανοποίηση των χρηστών αναφορικά με την προσβασιμότητα/οργάνωση, το προσωπικό και την ποιότητα εργασίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι περισσότεροι επισκέφθηκαν οδοντίατρο για την ανακούφιση από τον πόνο (30,9%), για τη συνέχιση της θεραπείας (17,5%) και για προληπτικούς λόγους (12,5%). Οι περισσότεροι είχαν επισκεφθεί ξανά τις δημόσιες οδοντιατρικές υπηρεσίες στην Κύπρο (78,7%), ενώ σχεδόν όλοι δήλωσαν ότι θα τις επισκεφθούν πάλι (97%) και ότι θα τις σύστηναν σε συγγενείς/φίλους τους (95%). Η μέση ικανοποίηση σε όλες τις κλίμακες ήταν αρκετά υψηλή. Οι άνδρες, οι χρήστες οι οποίοι επισκέφθηκαν τις δημόσιες οδοντιατρικές υπηρεσίες στη Λευκωσία και οι χρήστες που επισκέφθηκαν τα αγροτικά κέντρα υγείας ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι σχετικά με την προσβασιμότητα/οργάνωση. Επί πλέον, οι χρήστες που επισκέφθηκαν τις δημόσιες οδοντιατρικές υπηρεσίες στη Λεμεσό ήταν οι λιγότερο ικανοποιημένοι για το προσωπικό, την ποιότητα εργασίας και τη συνολική ικανοποίηση, ενώ οι χρήστες στην Πάφο ήταν οι περισσότερο ικανοποιημένοι. Τέλος, οι χρήστες που επισκέφθηκαν τα αγροτικά κέντρα υγείας είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία συνολικής ικανοποίησης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ικανοποίηση των χρηστών από τις δημόσιες οδοντιατρικές υπηρεσίες στην Κύπρο είναι αρκετά υψηλή, με τη μικρότερη ικανοποίηση να αφορά στην προσβασιμότητα/οργάνωση και τη μεγαλύτερη ικανοποίηση να αναφέρεται στο προσωπικό.

Λέξεις ευρετηρίου: Δημόσιες οδοντιατρικές υπηρεσίες, Ικανοποίηση, Κύπρος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής