Τελ. ενημέρωση:

   15-Jan-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020, 120-121

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Τα φάρμακα που αναστέλλουν τα εξαρτώμενα από την τάση κανάλια νατρίου
διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου;

Y.B. Cihan, B. Tekin
Department of Radiation Oncology, Kayseri Education and Research Hospital, Kayseri, Τουρκία

Τα κανάλια νατρίου που εξαρτώνται από την τάση διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στις φυσιολογικές και στις παθολογικές διεργασίες, όπως η μεταγωγή σήματος, η σύσπαση των μυών, η έκκριση ορμονών, η εμφάνιση όγκων, η ανάπτυξη καρκίνου και η αντίσταση σε χημειοθεραπευτικά φάρμακα στους νευρώνες. Υπάρχουν διάφορες μελέτες που δείχνουν ότι μπορεί να αποτελούν μια αποτελεσματική θεραπεία. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ο ρόλος των ασθενών στη θεραπεία.

Λέξεις ευρετηρίου: Θεραπεία, Κανάλια νατρίου, Καρκίνος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής