Τελ. ενημέρωση:

   15-Jan-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020, 122-125

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ενδογενής ενδοφθαλμίτιδα και σπονδυλοδισκίτιδα ως εκδηλώσεις λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας από Streptococcus mitis

Χ. Βούλγαρη,1 Α. Μασγάλα,1 Ε. Ζέρβα,1 Ν. Γιαννακόπουλος,2 Ι. Ιωαννίδης1
1Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας-Πατησίων «Κωνσταντοπούλειο», Αθήνα
2Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας-Πατησίων «Κωνσταντοπούλειο», Αθήνα

Η λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα (ΛΕ) από πρασινίζοντες στρεπτόκοκκους είναι συχνή, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή και προσθετικές βαλβίδες. Η μικροβιαιμία από Streptococcus mitis είναι σπάνια και συνοδεύεται από σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα. Περιγράφεται ασθενής με ΛΕ από Streptococcus mitis, σπονδυλοδισκίτιδα και ενδογενή ενδοφθαλμίτιδα.

Λέξεις ευρετηρίου: Βακτηριαιμία, Ενδοφθαλμίτιδα, Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα, Σπονδυλοδισκίτιδα, Στρεπτόκοκκος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής