Τελ. ενημέρωση:

   15-Jan-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020, 126-128

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Επιτυχής αντιμετώπιση πνευμονικής νοκαρδίωσης με λεβοφλοξασίνη

Α. Αριστοδήμου,1 Π. Νεάρχου,1 Ε. Γεωργίου,2 Μ. Λεμέσιος3
1Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Τροόδους, Κυπερούντας, Λεμεσός
2Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Νοσοκομείο Λεμεσού, Λεμεσός
3Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο Τροόδους, Κυπερούντας, Λεμεσός, Κύπρος

Η πνευμονική νοκαρδίωση μπορεί να εκδηλωθεί τόσο σε ανοσοκατασταλμένα, όσο και σε ανοσοεπαρκή άτομα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή μιας περίπτωσης πνευμονικής νοκαρδίωσης σε μια ανοσοεπαρκή ασθενή που αντιμετωπίστηκε αρχικά με κοτριμοξαζόλη, αλλά στη συνέχεια λόγω επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας και υπερκαλιαιμίας έλαβε λεβοφλοξασίνη για συνολικά 11 μήνες. Με το πέρας της θεραπείας τόσο οι εργαστηριακές παραμέτροι, όσο και η κλινική εικόνα της ασθενούς αποκαταστάθηκαν πλήρως. Η σπανιότητα του περιστατικού έγκειται στις ελάχιστες περιπτώσεις πνευμονικής νοκαρδίωσης οι οποίες υπάρχουν στη βιβλιογραφία και αντιμετωπίστηκαν θεραπευτικά με λεβοφλοξασίνη.

Λέξεις ευρετηρίου: Κοτριμοξαζόλη, Λεβοφλοξασίνη, Πνευμονική νοκαρδίωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής