Τελ. ενημέρωση:

   15-Jan-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020, 28-33

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η ακτινογραφία θώρακα στην πνευμονική αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία

Δ. Χαΐνη,1 Α. Τσίπης,2 Ε. Πέτρου,2 Β. Καραλή,3 Α.Μ. Αθανασιάδου,4 Ε. Χαΐνη5
1Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Κέρκυρα
2Καρδιολογικός Τομέας, «Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα
3Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
4Κυτταρολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο «Ιασώ», Αθήνα
5Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Κέρκυρα

Η πνευμονική αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία συνίσταται σε παθολογική, άμεση επικοινωνία της πνευμονικής φλέβας με την πνευμονική αρτηρία, χωρίς τη μεσολάβηση τριχοειδικού πλέγματος. Η υποξαιμία λόγω διαφυγής μη οξυγονωμένου φλεβικού αίματος προς τη συστηματική κυκλοφορία και τα παράδοξα εμβολικά επεισόδια του κεντρικού νευρικού συστήματος αποτελούν τα κλινικά επακόλουθα. Η ακτινογραφία θώρακα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση λόγω της υψηλής ειδικότητας. Στην παρούσα ανασκόπηση επιχειρείται τόσο η ανάλυση των διεθνών βιβλιογραφικών δεδομένων για την ανάδειξη της κλινικής χρησιμότητας της ακτινογραφίας θώρακα, όσο και η περιγραφή των απεικονιστικών χαρακτηριστικών της πνευμονικής αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακτινογραφία θώρακα, Πνευμονική αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής