Τελ. ενημέρωση:

   15-Sep-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021, 583-587

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οι επιπτώσεις του σακχαρώδους διαβήτη στην ουροδόχο κύστη

Δ. Τσίντσιου,1 Θ. Καυκιά2
1Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί μια ομάδα μεταβολικών διαταραχών που χαρακτηρίζεται από υπεργλυκαιμία και συσχετίζεται, αρκετά συχνά, με βλάβη, δυσλειτουργία και ανεπάρκεια ποικίλων οργάνων. Παρ' ότι ο ΣΔ έχει αναγνωριστεί ως ισχυρός προδιαθεσικός παράγοντας για την εμφάνιση ακράτειας ούρων, λίγα είναι γνωστά για τους μηχανισμούς με τους οποίους προκαλείται η διαταραχή αυτή. Ωστόσο, η διεθνής βιβλιογραφία παρέχει κάποιες ενδείξεις για τα παθοφυσιολογικά μονοπάτια τα οποία, πιθανόν, μεσολαβούν στην εμφάνιση ακράτειας σε γυναίκες. Έρευνες σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2) δείχνουν ότι οι μικροαγγειακές επιπλοκές συσχετίζονται με την επιδείνωση των συμπτωμάτων της ακράτειας προσπάθειας (ΑΠ), της ακράτειας επιτακτικού τύπου (ΑΕ) και της νυκτουρίας. Παράγοντες όπως η μεγάλη ηλικία, το αυξημένο σωματικό βάρος και ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), η λήψη αγχολυτικών φαρμάκων, το ιστορικό προηγούμενης κύησης και, κυρίως, η διενέργεια καισαρικής τομής, συσχετίζονται με την εμφάνιση και την αυξημένη ένταση συμπτωμάτων ΑΠ, ΑΕ και νυκτουρίας. Η βιβλιογραφία καταδεικνύει την ανάγκη τακτικού και επισταμένου ουρολογικού ελέγχου στα άτομα με ΣΔ2, καθώς τα συμπτώματα αυτά επιβαρύνουν κατά πολύ την ποιότητα της ζωής και της καθημερινότητας. Σημαντική είναι και η παράμετρος του ψυχολογικού φορτίου το οποίο αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και του αισθήματος ντροπής ή φόβου στιγματισμού, που τις αναγκάζει να αποκρύπτουν τα συμπτώματα και συνεπώς να μη λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακράτεια ούρων, Νυκτουρία, Σακχαρώδης διαβήτης, Υπερδραστήρια ουροδόχος κύστη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής