Τελ. ενημέρωση:

   15-Sep-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021, 599-606

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Πανδημία COVID-19 και προκλήσεις για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες

Π. Αποστολάρα,1 Μ. Τσερώνη,2 Θ. Αδαμακίδου1
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
2Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, Στοκχόλμη, Σουηδία

Ο ιός SARS-CoV-2 εξαπλώθηκε ραγδαία παγκοσμίως και η πανδημία COVID-19 επηρέασε την παγκόσμια κοινότητα σε επίπεδο ανθρώπινων ζωών, τρόπου ζωής και ευρύτερης οικονομίας. Οι προκλήσεις για την κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας και φροντίδας των ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, εστιάζονται σε επίπεδο υγείας, κοινωνικοοικονομικό αλλά και ανθρωπιστικό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες ενδέχεται να περιθωριοποιηθούν, να ζήσουν σε επισφαλείς συνθήκες και να αντιμετωπίσουν εμπόδια στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και στις κοινωνικές υπηρεσίες στις χώρες στις οποίες διαμένουν. Σε επίπεδο υγείας, εξ αιτίας των συνθηκών διαβίωσής τους υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή βασικών πρακτικών πρόληψης. Τέλος, και σε ανθρωπιστικό επίπεδο, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες παγκοσμίως πολλές φορές αντιμετωπίζουν κίνδυνο αυξημένου κοινωνικού στιγματισμού, o οποίος επιτείνεται σε καταστάσεις κρίσης όπως αυτή της πανδημίας COVID-19. Η υγεία των μεταναστών και των προσφύγων κατά την περίοδο μιας κρίσης, όπως η πανδημία COVID-19, αλλά και όχι μόνο, συνδέεται άμεσα με την υγεία του πληθυσμού της χώρας υποδοχής και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας καθώς και των συστημάτων ασφάλειας και προστασίας μιας χώρας, τα οποία επιβάλλεται να οργανωθούν και να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Λέξεις ευρετηρίου: Μετανάστες, Πανδημία COVID-19, Προκλήσεις, Πρόσφυγες.Δαπάνες υγείας, Δείκτες υγείας, Ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, Μεταρρυθμίσεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής