Τελ. ενημέρωση:

   15-Sep-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021, 612-617

ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

H αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής άσκησης στην πρόσθια μετατόπιση της κεφαλής
και στη λειτουργικότητα σε ασθενείς με αυχενικό πόνο: Ενημέρωση βιβλιογραφίας

Κ. Μυλωνάς,1 Π. Αγγελόπουλος,1 Ε. Μπίλλη,2 Η. Τσέπης,1 Μ. Τσεκούρα,2 K. Φουσέκης1
1Εργαστήριο Θεραπευτικής Άσκησης και Αθλητικής Αποκατάστασης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αίγιο,
2Εργαστήριο Κλινικής Φυσικοθεραπείας και Έρευνας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αίγιο

Η πρόσθια μετατόπιση της κεφαλής (ΠΜΚ) είναι μια κοινή παθολογική κατάσταση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης που σχετίζεται με πόνο στον αυχένα, μειωμένο εύρος κίνησης, μειωμένη δύναμη και λειτουργικότητα. Αυτή η παθολογική εμβιομηχανική προσαρμογή έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία, που περιλαμβάνει μυϊκές και συνδεσμικές κακώσεις, παθολογικές προσαρμογές μαλακών ιστών του αυχένα, αρθροπάθειες, παθολογίες μεσοσπονδύλιου δίσκου και τη λανθασμένη στάση του σώματος. Μεταξύ άλλων θεραπευτικών παρεμβάσεων, οι θεραπευτικές ασκήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε βραχυπρόθεσμη βελτίωση όσον αφορά στον πόνο, στη δύναμη και στην ελαστικότητα των μυών, καθώς και σε βελτίωση της στάσης σε ασθενείς με πόνο στον αυχένα και ΠΜΚ. Απαιτείται περισσότερη έρευνα που θα πρέπει να υιοθετήσει έναν μεθοδολογικό ερευνητικό σχεδιασμό για την αξιολόγηση τόσο της βραχυπρόθεσμης όσο και της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής άσκησης για τη συνολική διόρθωση της στάσης του ανθρώπινου σώματος (αυχενική, θωρακική και οσφυϊκή μοίρα).

Λέξεις ευρετηρίου: Άσκηση, Αυχενικός πόνος, Πρόσθια μετατόπιση κεφαλής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής