Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021, 660-663

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός συνεπεία τοξίκωσης από λίθιο
Αναφορά περίπτωσης και βραχεία βιβλιογραφική ανασκόπηση

Θ. Κυζιρίδης, Ι. Νηματούδης
Ψυχιατρική Κλινική, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Το λίθιο κατέχει κεντρική θέση στην αντιμετώπιση των ασθενών με διπολική διαταραχή, αλλά έχει στενό θεραπευτική δείκτη και τοξική δράση σε διάφορα όργανα και συστήματα. Οι επιδράσεις του στην καρδιακή λειτουργία ποικίλλουν και μπορεί να καταστήσουν αναγκαία την εισαγωγή του ασθενούς σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Παρουσιάζεται η περίπτωση ασθενούς που εμφάνισε πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό συνεπεία τοξίκωσης από λίθιο, καθώς αυτή είναι μια σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια του φαρμάκου και οι ασθενείς με υποκείμενα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι οποίοι βρίσκονται υπό αγωγή με λίθιο, μπορεί να είναι περισσότερο ευάλωτοι στην εκδήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών από την καρδιά, καθιστώντας αναγκαία την ηλεκτροκαρδιογραφική τους παρακολούθηση ή και την καρδιολογική τους εκτίμηση μαζί με τις συνήθεις εξετάσεις που απαιτούνται για όσους λαμβάνουν το φάρμακο.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναφορά περίπτωσης, Καρδιαγγειακές ανεπιθύμητες ενέργειες, Καρδιοτοξικότητα, Λίθιο, Πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής