Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021, 664-666

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα με πρώτη εκδήλωση ανεξήγητη λευκοκυττάρωση

Α. Αριστοδήμου,1 C. Rubinsohn,2 Α. Κύζη,3 Β. Χειμωνίδου,1 Α. Γρηγορίου4
1Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Τροόδους, Κυπερούντα, Λεμεσός,
2Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λευκωσία,
3Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Λεμεσού, Λεμεσός, Κύπρος,
4Department of Rheumatology, Kingston Hospital NHS Foundation Trust, London, Ηνωμένο Βασίλειο

Η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα είναι μια δυνητικά καταστρεπτική μορφή φλεγμονώδους αρθρίτιδας που εμφανίζεται συνήθως με χρόνιο άλγος στην οσφύ, κυρίως πριν από την ηλικία των 45 ετών. Ένα τέτοιο περιστατικό της νόσου, σε μια νοσηλεύτρια 32 ετών, περιγράφεται στην παρούσα εργασία. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η σπανιότητα της περιγραφείσας περίπτωσης αφορά στο γεγονός ότι της πλήρους εκδήλωσης της νόσου προηγήθηκε ανεξήγητη λευκοκυττάρωση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, Λευκοκυττάρωση, Φλεγμονόσωμα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής