Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021, 692-700

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Τηλεφυσικοθεραπεία στα παιδιά με αναπηρία
Πρόταση για μια σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση σε παιδονευρολογικούς ασθενείς

Β. Φραγκάκης
Κέντρο Φυσικοθεραπείας για Παιδιά «Παιδοκίνηση», Αργυρούπολη, Αττική

Η τηλεφυσικοθεραπεία αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο αποκατάστασης σε ασθενείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν θεραπεία διά ζώσης. Το οικονομικό κόστος της πρόσβασης σε διαδίκτυο και σε άλλες τεχνολογικές συσκευές επικοινωνίας ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής της τηλεφυσικοθεραπείας. Όσον αφορά στα παιδιά με αναπηρία, η τηλεφυσικοθεραπεία ερευνητικά έχει παρουσιάσει αρκετά θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, απαιτείται μεγαλύτερη διερεύνηση από τον φυσικοθεραπευτή στη διαχείριση της τεχνολογίας και της οικογένειας με στόχο καλύτερα αποτελέσματα στην κινητική λειτουργία των παιδιών. Εν έτει 2020, η χρήση της τηλεφυσικοθεραπείας στα παιδιά με αναπηρία δεν φαίνεται να έχει εξελιχθεί, αλλά παραμένει για σωρεία λόγων σε αρκετά πρώιμο στάδιο. Απαιτείται άμεση εστίαση του ενδιαφέροντος από την ελληνική επιστημονική κοινότητα και ιδίως από τους παιδιατρικούς φυσικοθεραπευτές. Κρίνεται αναγκαία η έρευνα, η δοκιμή, η αξιολόγηση, η δημιουργία ενός προσαρμοσμένου προγράμματος, η εκτέλεση και η επαναξιολόγηση. Αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση η εισαγωγή των αρχών του σύγχρονου φυσικοθεραπευτικού μοντέλου διαχείρισης του παιδονευρολογικού ασθενούς στην πράξη και συγκεκριμένα στην τηλεφυσικοθεραπεία. Προτείνονται συνδυαστικά χαρακτηριστικά και αρμοδιότητες που πρέπει να διέπουν τη σχέση παιδιού-γονέων-φυσικοθεραπευτή. Ο θεραπευτής γίνεται ο «εκπαιδευτής» των γονέων και ο «προπονητής» του παιδιού στην τηλεφυσικοθεραπεία. Απώτερο σκοπό συνιστά η ορθή και αποτελεσματική αλληλεπίδραση παιδιού-γονέων-φυσικοθεραπευτή, που θα αποτυπώσει το φυσικοθεραπευτικό αποτέλεσμα. Αποτελεί προσδοκία η ανάπτυξη μιας άρτια διαμορφωμένης παιδιατρικής τηλεφυσικοθεραπείας με την όσο το δυνατόν βέλτιστη ικανοποίηση και αλληλεπίδραση παιδιών-γονέων-φυσικοθεραπευτή.

Λέξεις ευρετηρίου: Παιδιά με αναπηρία, Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση, Τηλεαποκατάσταση, Τηλεφυσικοθεραπεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής