Τελ. ενημέρωση:

   06-Jul-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2016, 447-457

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κλινικός συλλογισμός στη νευρολογική Φυσικοθεραπεία: Ένα μοντέλο για τη διαχείριση ασθενών με κινητικές διαταραχές

Ζ. Δημητριάδης,1,2 Β. Σκουτέλης,1 Ε. Τσίπρα3
1Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα,
2Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος,
3Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας, Αθήνα

Η νευρολογική Φυσικοθεραπεία είναι ένα επιστημονικό πεδίο που έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να ερμηνευτεί σε σημαντικό βαθμό από την ταυτόχρονη πρόοδο στη γνώση σχετικά με τις νευροεπιστήμες, τον κινητικό έλεγχο και την κινητική μάθηση και επανεκμάθηση. Το εν λόγω γεγονός έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη περισσότερων τεχνικών αξιολόγησης και θεραπείας, καθώς και σε νέες θεωρήσεις για κλινική πρακτική. Ωστόσο, αυτή η αποκτώμενη γνώση απαιτεί έναν εμπεριστατωμένο κλινικό συλλογισμό και ένα άρτια δομημένο πλάνο διαχείρισης προκειμένου να ενσωματωθεί κατάλληλα στην κλινική πρακτική. Παρ' όλο που η τρέχουσα αρθρογραφία παρέχει πολλές πληροφορίες σχετικά με τον κλινικό συλλογισμό και τη λήψη αποφάσεων στη Φυσικοθεραπεία, υπάρχουν ελάχιστα άρθρα τα οποία συζητούν τα συγκεκριμένα θέματα σχετικά με τους ασθενείς που παρουσιάζουν νευρολογικές διαταραχές. Το παρόν άρθρο έχει ως σκοπό την παρουσίαση ενός μοντέλου για τη φυσικοθεραπευτική διαχείριση των ασθενών με νευρολογικές διαταραχές και την ανάπτυξη της λογικής που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους θεραπευτικούς στόχους. Το περιγραφόμενο μοντέλο θεωρεί τη λειτουργικότητα ως τη βάση για τη λήψη κλινικών αποφάσεων σχετικά με τους θεραπευτικούς στόχους, τονίζει τη σημασία των απόψεων των ασθενών και των φροντιστών στη λήψη των κλινικών αποφάσεων, υποστηρίζει την υψηλή εξατομίκευση του θεραπευτικού προγράμματος και είναι ευέλικτο προκειμένου να ενσωματώνει τις στρατηγικές αξιολόγησης και θεραπείας των διαφόρων σχολών κλινικής σκέψης. Το συγκεκριμένο μοντέλο πιστεύεται ότι θα είναι μια χρήσιμη προσθήκη στην τρέχουσα γνώση και θα αποτελέσει οδηγό για την ανάπτυξη της ικανότητας του κλινικού συλλογισμού και της λήψης αποφάσεων τόσο για τους παρόντες όσο και για τους μελλοντικούς κλινικούς.

Λέξεις ευρετηρίου: Βασισμένη στη δραστηριότητα, Εκλεκτική προσέγγιση, Κλινικός συλλογισμός, Λειτουργική προσέγγιση, Λήψη αποφάσεων.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής