Τελ. ενημέρωση:

   10-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 12-19

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Εισαγωγή: Τα λάθη της Αρχαιολογίας και της Νεφρολογίας

Α. Διαμαντόπουλος
Πρόεδρος της Εκδοτικής Επιτροπής, τ. Πρόεδρος IAHN, τ. Πρόεδρος ΙSHM, Ίδρυμα Ιστορίας της Ιατρικής Νικολάου Λούρου, Αθήνα

Σε αυτή την Εισαγωγή των Πρακτικών του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου της Διεθνούς Ενώσεως της Ιστορίας της Νεφρολογίας εκτίθενται μερικές γενικότερες σκέψεις που αφορούν στα λάθη της Αρχαιολογίας και της Νεφρολογίας, όπως και των προσπαθειών που έγιναν για να διορθωθούν. Αρχίζοντας από τον ισχυρισμό της Οργανωτικής Επιτροπής ότι η Λάρισα είναι ο τόπος που απέθανε ο Ιπποκράτης και πως εκεί εντοπίσθηκε ο τάφος του, επεκτεινόμεθα στον έλεγχο και των δύο αυτών διεκδικήσεων. Παρουσιάζονται στη συνέχεια δύο μεσαιωνικοί μυθικοί τάφοι του Πατέρα της Ιατρικής, ο ένας σχετιζόμενος με την Capsula Eburnea και ο άλλος με τον θρύλο του Ιερού Δισκοπότηρου. Εντοπίζονται ομοιότητες με τους εξ ίσου μυθικούς τάφους του Πλάτωνος και του Ερμή Τρισμέγιστου. Παρουσιάζονται κατόπιν παραδείγματα από τα ιστορικά λάθη της Νεφρολογίας που αφορούν στην αφαίμαξη, την χρήση του υδραργύρου, του αρσενικού και του αλουμινίου, όπως και την εκτεταμένη χρήση πλαστικών. Όλα αυτά τα υλικά και οι μέθοδοι είχαν ζωηρά επευφημηθεί όταν πρωτοπαρουσιάσθηκαν και χρειάστηκαν πολλά έτη – μερικές φορές χιλιετίες – ώστε να αναγνωρισθούν οι βλαπτικές επιπτώσεις που είχαν στους νεφρούς και να σημειωθούν βήματα για τον περιορισμό τους. Με μια απολογητική διάθεση προσπαθήσαμε να δικαιολογήσουμε την πίστη των υποστηρικτών τους και να προτείνουμε μια πολύ προσεκτική προσέγγιση των ισχυρισμών για «θαυματουργικές» θεραπείες του παρελθόντος αλλά και του παρόντος. Η ευφυΐα και η επιστήμη δεν είναι πάντα αλάθητες. Η κοινή λογική, η τέχνη και η εν τω βάθει μελέτη θα πρέπει να είναι η λυδία λίθος κάθε Συνεδρίου που ασχολείται με την Ιστορία της Επιστήμης.

Λέξεις ευρετηρίου: Capsula Eburnea, Λάθη Αρχαιολογίας, Λάθη Νεφρολογίας, Σεληνιακή βιβλιοθήκη, Σμαραγδένοι πίνακες Τρισμέγιστου, Τάφος Ιπποκράτη, Τάφος Πλάτωνος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής