Τελ. ενημέρωση:

   09-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 148-155

ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ibn Al-Baitar: Ένας επιστήμονας Βοτανολογίας του 13ου αιώνα
και οι προτάσεις του για τα προβλήματα του ουροποιητικού συστήματος

İ. İşlek,1 E. Gültekin,2 E. Pala,3 A.Z. İzgüer,2 A. Balat4
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences, School of Medicine, Istanbul,
2Department of Medical History and Ethics, University of Health Sciences, Istanbul,
3Department of Family Medicine, University of Health Sciences, School of Medicine, Istanbul,
4Department of Pediatric Nephrology and Rheumatology, School of Medicine, İstanbul Aydın University, İstanbul, Τουρκία

ΣΚΟΠΟΣ Ο Ibn Al-Baitar γεννήθηκε στη Μάλαγα της Ανδαλουσίας το τελευταίο τέταρτο του 12ου αιώνα. Έλαβε βοτανική εκπαίδευση στην Ανδαλουσία και διεξήγαγε εκτεταμένες έρευνες στη βοτανική, συγκέντρωσε πολλά φάρμακα, λαχανικά, ζωικά προϊόντα και τα παρουσίασε στον ιατρικό κόσμο. Αναγνωρίστηκε ως ο μεγαλύτερος βοτανολόγος επιστήμονας και φαρμακοποιός της εποχής του. Το "Kitab Al-Jami Li-Mufradat Al-Adwiya Wa Al-Aghdhiya" είναι το πιο γνωστό έργο του Ibn Al-Baitar, αναγνωρισμένο ως το μεγαλύτερο βιβλίο φυτών και φαρμάκων του Μεσαίωνα. Εκδόθηκε στα Aραβικά το 1875 και μεταφράστηκε στα Λατινικά, τα Γερμανικά και τα Γαλλικά. Από όσο γνωρίζουμε, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία τα φάρμακα για προβλήματα ουροφόρων οδών (UT) στο έργο του Ibn Al-Baitar. Στην παρούσα μελέτη, συνοψίσαμε τις προτάσεις του Ibn Al Baitar για προβλήματα των ουροφόρων οδών.

ΜΕΘΟΔΟΣ Για τη μελέτη αυτή, εξετάσαμε ένα από τα αντίγραφα του χειρόγραφου του Ibn Al Baitar στα αρχεία της Τουρκίας. Αυτό το αντίγραφο εκδόθηκε στα τουρκικά από το Τμήμα Ιατρικής Ιστορίας και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Επιστημών Υγείας το 2017 και το πρωτότυπο αντίγραφό του (που γράφτηκε το 1573) φυλάσσεται στη συλλογή Αγία Σοφία στη Βιβλιοθήκη χειρογράφων İstanbul Süleymaniye (αρ. βιβλιοθήκης: 3745). Προσδιορίσαμε τα φάρμακα που έχουν επίδραση στο ουροποιητικό σύστημα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε αυτό το βιβλίο, τα ονόματα των φυτών, των ζώων και των μεταλλικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως φάρμακα ταξινομούνται αλφαβητικά και ο τρόπος παρασκευής και χρήσης τους περιγράφεται λεπτομερώς. Έχει βρεθεί ότι σχεδόν 175 φάρμακα ήταν αποτελεσματικά για τις ουροφόρες οδούς, εκ των οποίων τα 150 ήταν βότανα. Οι κύριες επιδράσεις τους ήταν η διούρηση, η θεραπεία της λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος, η διάλυση των ουρολίθων και η αναλγησία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πλειοψηφία των φαρμάκων που αναφέρονται στο "Kitab Al-Jami Li-Mufradat Al-Adwiya Wa Al-Aghdhiya" για τις ουροφόρες οδούς αποτελούν προϊόν μείξης και προϊόν τεράστιας εμπειρίας και παρατηρήσεων. Αν και οι μελέτες της σύγχρονης ιατρικής έχουν αποδείξει ότι περιέχουν πολλές δραστικές ουσίες, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποια ουσία είχε συγκεκριμένο αποτέλεσμα στο ουροποιητικό σύστημα.

Λέξεις ευρετηρίου: Ibn Al Baitar, Kitab Al Cami, Παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος στην Ανδαλουσιανική Ιατρική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής