Τελ. ενημέρωση:

   09-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 156-165

ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία των νοσημάτων του ουροποιητικού στην παραδοσιακή φαρμακοποιία του Μαρόκου:
Στοιχεία εθνολογίας και ιστορικής επιστημολογίας

J. Bammi
Laboratoire Botanique et Phytoprotection, Faculté des Sciences, Université ibn Tofaïl, Kénitra, Μαρόκο

Το έργο αυτό, που βασίζεται κυρίως στην εθνοβοτανική, συμβάλλει στη γνώση της φαρμακοποιίας του Μαρόκου σχετικά με τη θεραπεία των ασθενειών του ουροποιητικού συστήματος. Η προσέγγισή μας, τόσο συγχρονική όσο και διαχρονική, επιδιώκει να τονίσει την ιστορική αγκύρωση των σημερινών παραδοσιακών ιατρικών πρακτικών μέσω μιας συγκριτικής μελέτης των συνταγών της μαροκινής παραδοσιακής φαρμακοποιίας για τις ουρολογικές ασθένειες και τα κείμενα ιατρικής αναφοράς της Αραβικής. Προσπαθώ να δείξω τη διαχρονικότητα της ιστορικής ιατρικής γνώσης στις παραδοσιακές ιατρικές πρακτικές, θέτοντας, υπό αυτή την έννοια, το θεμελιώδες ζήτημα της εγκυρότητας του υποτιθέμενου επιστημολογικού διαχωρισμού μεταξύ της παραδοσιακής ιατρικής γνώσης και του επιστημονικού λόγου.

Λέξεις ευρετηρίου: Αραβικές ιστορικές ιατρικές γνώσεις, Ασθένειες των ουροφόρων οδών του Μαρόκου, Εθνοβοτανική, Φαρμακοποιία του Μαρόκου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής