Τελ. ενημέρωση:

   09-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 171-176

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ουρολιθίαση και υπέρταση:
Το εμφανές και το κρυμμένο στις αρχαίες ελληνικές και ανατολικές ιατρικές παραδόσεις

Κ. Γρίβας
Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής, Αθήνα

Στα παραδοσιακά ιατρικά συστήματα τα συμπτώματα όπως ο κολικός των νεφρών, η δυσουρία και η αιματουρία συνδέονται εύκολα με το ουροποιητικό σύστημα και την ουρολιθίαση. Αντίθετα, η υπέρταση, τουλάχιστον ως ορολογία, δεν υπήρχε πριν την εφεύρεση του σφυγμομανόμετρου και δεν ήταν άμεσα συνδεδεμένη με κάποια συγκεκριμένη παθογένεια. Η έρευνα πάνω στην παθολογία, τη διάγνωση και τη θεραπεία της ουρολιθίασης και της υπέρτασης, όπως τα αντιλαμβάνονταν η αρχαία ελληνική και οι ανατολικές Ιατρικές, βασίστηκε τόσο στα κλασικά κείμενα, όσο και στη μακρόχρονη παράδοση. Παρ' όλο που η αιτιολογία της νόσου μπορεί να διαφέρει, κατέστη εφικτό να εντοπιστούν ομοιότητες, τόσο στη θεωρία, όσο και στην πράξη. Κάποια βότανα παρουσίασαν ευρύτητα εφαρμογής, στα περισσότερα συστήματα που εξετάστηκαν. Η προσεκτική μελέτη των δεδομένων αυτών μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση της ιατρικής σκέψης στους διαφορετικούς πολιτισμούς, υπογραμμίζοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές τους, ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιθανή πηγή φαρμακευτικών υλών για το άμεσο μέλλον.

Λέξεις ευρετηρίου: Ayurveda, Ελληνική Ιατρική, Θιβετανική Ιατρική, Κινεζική Ιατρική, Ουρολιθίαση, Υπέρταση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής