Τελ. ενημέρωση:

   09-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 177-181

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Οι θάνατοι Παπών που προήλθαν από καρδιονεφρικές νόσους: Πρώτη προσέγγιση

N.G. De Santo,1 C. Bisaccia,2 L.S. De Santo3
1University of Campania Luigi Vanvitelli, Naples,
2Mazzini Institute, University of Campania Luigi Vanvitelli, Naples,
3Division of Heart Surgery, University of Campania Luigi Vanvitelli, Naples, Ιταλία

Γνωρίζουμε πολλά για την ιστορία των Ρωμαίων Ποντιφήκων, γνωρίζουμε αρκετά για τις ασθένειες και τους θανάτους τους. Αντίθετα, διαθέτουμε ελάχιστα δεδομένα για καρδιοαναπνευστικούς θανάτους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παράσχει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα μιας μελέτης που μέχρι τώρα περιλαμβάνει 83 από 264 Πάπες. 40 ακόμα Πάπες που ηγεμόνευσαν κατά τα έτη 1700–2019 έχουν μελετηθεί μόνο ως προς τις μέσες ηλικίες τους κατά τον θάνατο. Δεκαέξι πέθαναν από ουρική αρθρίτιδα και νεφρική επιπλοκή, 6 από λίθους στους νεφρούς και την ουροδόχο κύστη, 4 είχαν νεφρίτιδα, 4 ασθένειες του προστάτη, 1 από γονόρροια, 1 από σύφιλη, 1 πέθανε από σύνδρομο σύνθλιψης. Εννέα Πάπες πέθαναν από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, 6 από καρδιακούς θανάτους. Εννέα Πάπες δολοφονήθηκαν, 26 μαρτύρησαν. Μεταξύ των 38 Παπών που πέθαναν από το 1700 έως το 1999, η μέση ηλικία κατά τον θάνατο ήταν 75,05 χρόνια για τους Πάπες που πέθαναν κατά τα έτη 1700–1799, 77,8 χρόνια για τους Πάπες που πέθαναν μεταξύ 1800 και 1899, 78,1 χρόνια για τους Πάπες που πέθαναν μεταξύ 1900 και 1999. Οι δύο ζωντανοί Πάπες (Βενέδικτος ΙΣΤ΄, επίτιμος και Φραγκίσκος, ο νυν Πάπας) είναι 92 και 82 ετών, αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των Παπών κατάφερε να φτάσει σε μεγάλη ηλικία και έζησε περισσότερο από τους συγχρόνους τους. Στην Ιταλία, τον 17ο αιώνα, η μέση ηλικία θανάτου ήταν κάτω των 40 ετών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, Θάνατοι λόγω νεφρών, Καρδιαγγειακοί θάνατοι, Λίθοι στους νεφρούς και την ουροδόχο κύστη, Μεγάλη ηλικία επιτυχώς, Ουρική αρθρίτιδα, Παθήσεις Παπών.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής