Τελ. ενημέρωση:

   11-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 208-213

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ/ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Ιστορία της μεταμόσχευσης νεφρού στον αραβικό κόσμο

M.A. Bakr, A.Y. Elmowafy, M.H. Abbas
Urology and Nephrology Center, Mansoura University, Mansoura, Αίγυπτος


Παρουσιάζεται η ιστορία της μεταμόσχευσης νεφρού σε 18 αραβικές χώρες. Στην Αίγυπτο, πρωτοπόρος του προγράμματος μεταμόσχευσης ήταν ο Mansoura, ο οποίος πραγματοποίησε τις δύο πρώτες μεταμοσχεύσεις το 1976. Η εμπειρία της Αιγύπτου υπερβαίνει τις 19.000 μεταμοσχεύσεις, σε 39 κέντρα. Το Πανεπιστήμιο του Καΐρου πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση από μη συγγενή δότη το 1980 και την πρώτη μεταμόσχευση από αποθανόντα δότη το 1992. Στην Αλγερία, οι δύο πρώτες μεταμοσχεύσεις πραγματοποιήθηκαν το 1986 και το 1987. Συνολικά, έχουν πραγματοποιηθεί 220 μεταμοσχεύσεις από ζωντανούς δότες και 4 από αποθανόντες δότες. Στο Σουδάν, το πρώτο περιστατικό ήταν το 1974, ενώ η συνολική εμπειρία υπερβαίνει τα 1.600 περιστατικά. Στο Ιράκ, το πρώτο περιστατικό ήταν το 1973, με τη συνολική εμπειρία να υπερβαίνει τα 5.000 περιστατικά. Στο Μαρόκο, η μεταμόσχευση ξεκίνησε το 1985. Το 2015, πραγματοποιήθηκαν εκεί 56 μεταμοσχεύσεις. Στη Σαουδική Αραβία, το πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων ξεκίνησε το 1979. Συνολικά, έχουν πραγματοποιηθεί 6939 μεταμοσχεύσεις από ζωντανούς δότες και 2038 από αποθανόντες δότες. Στην Υεμένη, η πρώτη μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε το 1998, με το συνολικό αριθμό μεταμοσχεύσεων να υπερβαίνει τα 400 περιστατικά. Στη Συρία, η πρώτη μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε το 1979, ενώ στην Τυνησία μεταμοσχεύσεις με χρήση ζωντανού δότη και αποθανόντα δότη πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 1986 και το 1988 αντίστοιχα. Στην Ιορδανία, η μεταμόσχευση ξεκίνησε το 1972 με χρήση αποθανόντα δότη και ο τρέχων συνολικός αριθμός μεταμοσχεύσεων ανέρχεται σε 4.500. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν πραγματοποιηθεί 160 μεταμοσχεύσεις από ζωντανούς δότες και 2 από αποθανόντες δότες. Στη Λιβύη, το πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων ξεκίνησε το 1989 και συνέχισε τη λειτουργία του το 2004. Στον Λίβανο, η πρώτη μεταμόσχευση με χρήση αποθανόντα δότη πραγματοποιήθηκε το 1990, ενώ η πρώτη μεταμόσχευση με χρήση ζωντανού δότη το 1992. Στο Ομάν, μέχρι το 1998 είχαν πραγματοποιηθεί 60 μεταμοσχεύσεις. Στο Κουβέιτ, το πρόγραμμα άρχισε το 1979. Συνολικά, έχουν πραγματοποιηθεί 2.500 μεταμοσχεύσεις. Στην Παλαιστίνη, η πρώτη μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε το 2003 στην Nablus, ενώ η συνολική εμπειρία καλύπτει τα 300 περιστατικά. Στο Κατάρ, η πρώτη μεταμόσχευση με χρήση ζωντανού δότη πραγματοποιήθηκε το 1986 και με χρήση αποθανόντα δότη το 1996. Στο Μπαχρέιν, η πρώτη μεταμόσχευση με χρήση ζωντανού δότη πραγματοποιήθηκε το 1995 και με χρήση αποθανόντα δότη το 2001. Συνολικά, μέχρι το τέλος του 2017, είχαν πραγματοποιηθεί 100 μεταμοσχεύσεις με χρήση ζωντανού δότη και 25 με χρήση αποθανόντα δότη. Ελπίζω ότι στο εγγύς μέλλον θα δημιουργηθεί μία αραβική επιτροπή μεταμοσχεύσεων που θα επιβλέπει τη διανομή οργάνων, θα δημιουργήσει μία τοπική βάση δεδομένων, θα συγκεντρώνει κεφάλαια για λιγότερο προνομιούχα κέντρα και θα υποστηρίζει την έρευνα.

Λέξεις ευρετηρίου: Μεταμοσχεύσεις από αποβιώσαντα δότη, Μεταμοσχεύσεις από ζώντα δότη, Μεταμοσχεύσεις αραβική Χερσόνησο, Μεταμοσχεύσεις βόρεια Αφρική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής