Τελ. ενημέρωση:

   09-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 214-220

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ/ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Ιστορία της Νεφρολογίας στον αραβικό κόσμο

M.A. Bakr, M.H. Abbas, A.Y. Elmowafy
Urology and Nephrology Center, Mansoura University, Mansoura, Αίγυπτος

Η Νεφρολογία αναγνωρίστηκε ως ειδικότητα για πρώτη φορά το 1960. Η αιμοκάθαρση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην κλινική πρακτική το 1960–1965 και η περιτοναϊκή κάθαρση το 1978. Η Αίγυπτος άρχισε να χρησιμοποιεί αιμοκάθαρση το 1958 δημιουργώντας ένα πρώτο τμήμα αιμοκάθαρσης το 1979. Σήμερα στην Αίγυπτο καταγράφονται 70.000 αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς. Η Αλγερία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά περιτοναϊκή κάθαρση και αιμοκάθαρση για οξείες περιπτώσεις το 1962 και το 1971, αντίστοιχα. Στο Σουδάν, μετρώνται 60 κέντρα αιμοκάθαρσης, που παρέχουν θεραπεία σε 6.000 ασθενείς. Από αυτά, στα 122 χρησιμοποιείται περιτοναϊκή κάθαρση. Στο Ιράκ, η πρώτη αιμοκάθαρση πραγματοποιήθηκε το 1964. Στο Μαρόκο, η αιμοκάθαρση άρχισε να χρησιμοποιείται το 1978. Η Σαουδική Αραβία εισήλθε στον τομέα της αιμοκάθαρσης το 1972. Σήμερα διαθέτει 184 μονάδες αιμοκάθαρσης, ενώ το 1980 άρχισε να χρησιμοποιεί και περιτοναϊκή κάθαρση. Στην Υεμένη, η αιμοκάθαρση άρχισε να χρησιμοποιείται το 1980. Το 1986, άρχεται η εφαρμογή του εθνικού προγράμματος αιμοκάθαρσης της Συρίας. Η Τυνησία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά περιτοναϊκή κάθαρση για οξείες περιπτώσεις το 1962, και ένα χρόνο αργότερα διέθεσε τον πρώτο τεχνητό νεφρό. Σήμερα, διαθέτει 13 μονάδες αιμοκάθαρσης. Η Ιορδανία πραγματοποίησε την πρώτη αιμοκάθαρση το 1968. Σήμερα διαθέτει 84 κέντρα αιμοκάθαρσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άρχισαν να χρησιμοποιούν περιτοναϊκή κάθαρση το 1976 και αιμοκάθαρση το 1977. Το 1971 και το 1979 δημιουργήθηκαν οι δύο πρώτες μονάδες αιμοκάθαρσης στην Λιβύη. Ο Λίβανος εφάρμοσε περιτοναϊκή κάθαρση για οξείες περιπτώσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και άρχισε τη χρήση περιτοναϊκής κάθαρσης το 1994. Σήμερα διαθέτει 61 κέντρα αιμοκάθαρσης. Η υπηρεσία Νεφρολογίας του Ομάν άρχισε τη λειτουργία της το 1981 και το 1983 υποβλήθηκε σε θεραπεία περιτοναϊκής κάθαρσης ο πρώτος ασθενής. Στο Κουβέιτ, η αιμοκάθαρση άρχισε να εφαρμόζεται το 1976 και σήμερα υφίστανται 9 κέντρα. Το Κατάρ εισήγαγε την περιτοναϊκή κάθαρση το 1976 και την αιμοκάθαρση το 1981. Τέλος, το Μπαχρέιν άρχισε να χρησιμοποιεί αιμοκάθαρση το 1972. Η ανάδειξη αυτής της ιστορίας καθιστά πιο σαφείς τις αραβικές εμπειρίες, αποσκοπώντας σε μελλοντικά επιτεύγματα.

Λέξεις ευρετηρίου: Αίγυπτος, Αιμοκάθαρση, Αραβικός κόσμος, Ιστορία αιμοκάθαρσης, Ιστορία Νεφρολογίας, Χρόνια νεφρική νόσος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής