Τελ. ενημέρωση:

   09-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 226-230

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ/ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Ιστορικές παρανοήσεις στην περιτοναϊκή κάθαρση

Σ. Ρουμελιώτης, Α. Ρουμελιώτης, Β. Βάιος, Κ. Λειβαδίτης, Β. Λιακόπουλος
Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»,
Σχολή Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Στη μακρά ιστορία της Ιατρικής, επιστημονικές παραδοχές με βάση παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, δημοσιεύσεις που αφορούσαν σε ολιγάριθμα ενδιαφέροντα περιστατικά, τη γνώμη των ειδικών αλλά κυρίως η παράδοση αποτελούσαν συχνά οδηγό της κλινικής πρακτικής, χωρίς όμως να έχουν ποτέ τεκμηριωθεί επιστημονικά. Ως αποτέλεσμα αρκετές αντιλήψεις στην Ιατρική ήταν λανθασμένες, αλλά δημοφιλείς και ανθεκτικές στην αλλαγή. Ορισμένες από αυτές τις παρανοήσεις εμφανίστηκαν στην ιστορία της περιτοναϊκής κάθαρσης, μιας εκ των δύο μεθόδων υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. Η κατανόησή τους άλλαξε την πορεία της μεθόδου αλλά και –ίσως σημαντικότερο– το μέλλον των ασθενών της.

Λέξεις ευρετηρίου: CAPD, CCPD, IPD, Ιστορία περιτοναϊκής κάθαρσης, Παρανοήσεις στην Ιατρική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής