Τελ. ενημέρωση:

   06-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 22-28

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Καθηγητής Miroslav Mydlík, MD, DSc. (*1932 – †2018) – Ένας επιστήμονας

K. Derzsiová
Former Head of the Nephrological Laboratory, IVth Internal Clinic, University Hospital of L. Pasteur, Košice, Δημοκρατία της Σλοβακίας

Ο καθηγητής Miroslav Mydlík, MD, DSc. ήταν ένας από τους σημαντικότερους πρωτοπόρους στον τομέα της Νεφρολογίας στην Κεντρική Ευρώπη κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Ήταν πολύ δραστήριος ως γιατρός, επιστήμονας, παθολόγος και νεφρολόγος, ειδικά στον τομέα της θεραπείας υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς που πάσχουν από οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και με οξείες δηλητηριάσεις. Ήταν ιδρυτής του Κέντρου Αιμοκάθαρσης στην 1η –τώρα 4η– Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου L. Pasteur στο Košice. Διεξήγαγε την πρώτη αιμοπροσρόφηση μέσω ενεργού άνθρακα στην πρώην Τσεχοσλοβακία (1977). Ήταν ένας από τους κλινικούς επιστήμονες που ανύψωσε τη σλοβακική Νεφρολογία σε διεθνές επίπεδο.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοπροσρόφηση, Θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας Σλοβακία, Miroslav Mydlík, Οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής