Τελ. ενημέρωση:

   09-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 231-236

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ/ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Η ιστορία της αιμοκάθαρσης στην Τουρκία

San,1 H.Z. Tonbul2
1Anatolia Kidney Foundation, Ankara,
2Necmettin Erbakan University, Konya, Τουρκία

Η ανασκόπηση της ιστορικής διαδικασίας εφαρμογής της αιμοκάθαρσης (HD) στην Τουρκία από την αρχή μέχρι σήμερα. Μπορεί εύκολα να φανεί ότι οι ιδρυτές της Νεφρολογίας έκαναν μεγάλες θυσίες που δεν επιτυγχάνονται εύκολα σήμερα. Η ίδρυση κέντρων αιμοκάθαρσης ήταν επίσης χρονοβόρα και δύσκολη. Η πρώτη εφαρμογή έγινε το 1962 στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Αυτή ακολούθησε το 1965 η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Cerrahpaşa. Τα συστήματα καταγραφής αιμοκάθαρσης ξεκίνησαν το 1989. Σήμερα, υπάρχουν περίπου 884 κέντρα αιμοκάθαρσης στην Τουρκία, τα δύο τρίτα των οποίων είναι ιδιωτικά και το ένα τρίτο δημόσια. Το κόστος νοσηλείας αυτών των ασθενών καλύπτεται από την κυβέρνηση και δεν απαιτείται επί πλέον πληρωμή. Τα κέντρα αυτά είναι διεσπαρμένα σε ολόκληρη την Τουρκία και δεν υπάρχει ασθενής που πέθανε εξ αιτίας της δυνατότητας για αιμοκάθαρση. Οι ασθενείς μεταφέρονται από και προς τα σπίτια τους δωρεάν και παρέχονται γεύματα από τα κέντρα αιμοκάθαρσης. Οι διαδικασίες και οι κανονισμοί που σχετίζονται με την αιμοκάθαρση είναι καλά οργανωμένοι. Όλα τα κέντρα εποπτεύονται δύο φορές τον χρόνο. Από το 2000 εφαρμόστηκε πρόγραμμα πιστοποιητικών και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει εκπαιδευτεί και έχει λάβει πιστοποιητικά πενταετούς διάρκειας. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι στην Τουρκία υπάρχουν περίπου 63.349 ασθενείς και 17.322 συσκευές. Το ετήσιο ποσοστό θνησιμότητας είναι 15%. Ο αριθμός των ασθενών που κάνουν κατ' οίκον αιμοκάθαρση ξεπέρασε τους 800, τοποθετώντας την Τουρκία στην τρίτη θέση στην Ευρώπη.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιστορία της αιμοκάθαρσης Τουρκία, Κατ' οίκον αιμοκάθαρση Τουρκία, Νεφρολογικό αρχείο.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής