Τελ. ενημέρωση:

   10-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 237-241

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ/ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Η ιστορία της περιτοναϊκής κάθαρσης στην Τουρκία

Α. San
Anatolia Kidney Foundation, Ankara, Τουρκία

Η περιτοναϊκή αιμοκάθαρση (PD) στην Τουρκία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950 από τον Kemal Önen στην κλινική θεραπείας Haseki της Κωνσταντινούπολης. Στην Άγκυρα, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1958 από τον Nihat Sipahi στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Στη σύγχρονη εποχή, οι εφαρμογές περιτοναϊκής αιμοκάθαρσης ξεκίνησαν στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, το 1965, στη Σχολή Ιατρικής. Στην Άγκυρα, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1969 στο Πανεπιστήμιο Hacettepe στην Ιατρική Σχολή από τον Şeref Zileli. Η συνεχής περιπατητική περιτοναϊκή κάθαρση (CAPD) εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1981 στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης στην Ιατρική Σχολή. Το σύστημα καταγραφής ξεκίνησε το 1994 με συντονισμό της Τουρκικής Νεφρολογικής Εταιρείας και του Υπουργείου Υγείας. Οι εκθέσεις του 2018 δείχνουν ότι υπάρχουν 139 κέντρα περιτοναϊκής αιμοκάθαρσης και 3.192 ασθενείς στην Τουρκία.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιστορία περιτοναϊκής κάθαρσης, Περιτοναϊκή κάθαρση (PD) σήμερα, Πρώτες εφαρμογές, Συνεχής περιπατητική περιτοναϊκή κάθαρση (CAPD), Τουρκία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής