Τελ. ενημέρωση:

   08-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 33-37

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Έλληνες γίγαντες στη Νεφρολογία

Θ. Μουντοκαλάκης
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Ως πρώτοι Έλληνες «γίγαντες» της Νεφρολογίας μπορούν να θεωρηθούν ο Ρούφος ο Εφέσιος και ο Αρεταίος ο Καππαδόκης (1ος–2ος αιώνας μ.Χ.), για τον λόγο ότι ήταν οι πρώτοι θιασώτες της Ιπποκρατικής Ιατρικής που αναγνώρισαν την ειδική λειτουργία του νεφρού και περιέγραψαν νεφρικές νόσους. Στη σύγχρονη εποχή, πολλοί Έλληνες γιατροί συνέβαλαν στην εδραίωση και εξέλιξη της Νεφρολογίας στη χώρα μας. Εδώ αναφέρονται μόνο ορισμένοι που εργάστηκαν στην Ελλάδα και δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Ο Ιπποκράτης Γιατζίδης (1923–2013), ένας από τους ιδρυτές της EDTA το 1964, αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος της αιμοκάθαρσης δοθέντος ότι το 1964, χρησιμοποίησε στήλη ενεργού άνθρακα για την αντιμετώπιση μιας περίπτωσης δηλητηρίασης με βαρβιτουρικά. Οι πρώτες προσπάθειες του Γιατζίδη για την ίδρυση εθνικής Εταιρείας Νεφρολογίας απέβησαν άκαρπες. Τρία χρόνια αργότερα, ο Σωτήρης Παπασταμάτης (1912–1979), υφηγητής τότε του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο στενός του φίλος Δημήτριος Βαλτής (1917–1973), καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, συνεργάστηκαν στην ίδρυση της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας. Άλλοι εκλιπόντες συνάδελφοι των οποίων η συμβολή στην προώθηση της έρευνας επί των νεφρικών νόσων και την προαγωγή των μεθόδων αιμοκάθαρσης στη χώρα μας αξίζει να μνημονευθεί είναι ο Πάνος Μεταξάς (1929–2007) (μαθητής του Βαλτή, πρόεδρος του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεφρολογίας που διοργανώθηκε το 1981 στην Αθήνα), ο Αντώνης Μπίλλης (1932–2013) (μαθητής του Παπασταμάτη, πρόεδρος του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας) και ο Γρηγόρης Βοσνίδης (1943–1996) (μαθητής του Μπίλλη, γραμματέας του 32ου Συνεδρίου της EDTA-ERA που έλαβε χώρα στην Αθήνα το 1995 και συνδιοργανωτής με τον Σπύρο Μαρκέτο του 1ου Συνεδρίου της Ιστορίας της Νεφρολογίας, το 1996 στην Κω. Πέραν της συμβολής τους στην καθιέρωση και την εξέλιξη της Νεφρολογίας στη χώρα μας, οι συνάδελφοι αυτοί χρησίμευσαν και εξακολουθούν να χρησιμεύουν ως πρότυπα για μίμηση από τους νεότερους Έλληνες νεφρολόγους.

Λέξεις ευρετηρίου: Αρεταίος, Βαλτής, Βοσνίδης, Γιατζίδης, Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, Μεταξάς, Μπίλλης, Παπασταμάτης, Ρούφος, Ωραιόπουλος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής