Τελ. ενημέρωση:

   08-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 80-84

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Νεφρολογία: Πρότυπο ενός κλάδου που εξελίσσεται στην πολυπλοκότητα: Τα σύνορα με τη Φιλοσοφία

N.G. De Santo
University of Campania Luigi Vanvitelli, Naples, Ιταλία

Κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα, υπήρξε μια αυξανόμενη αντιπαράθεση στον αναγωγισμό, που προωθήθηκε από μεμονωμένες επιστήμες, οι οποίες όμως έδωσαν λύσεις σε πολλά πρακτικά προβλήματα της εποχής μας. Η αντιπαράθεση αναπτύχθηκε μαζί με την αναζήτηση της ενότητας του πολιτισμού και της υιοθέτησης μιας μεθόδου με βάση την πολυπλοκότητα. Το κίνημα καλλιεργήθηκε από τους Morin, Nicolescu και de Freitas οι οποίοι, το 1994, έγραψαν και υπέγραψαν τον Χάρτη της διεπιστημονικότητας. Επομένως, η πολυπλοκότητα θεωρείται αναντικατάστατο εργαλείο για την αποτελεσματική, αρμονική, κατάλληλη, έγκαιρη και μακροχρόνια πρόοδο της επιστήμης. Η παλιά συζήτηση για τη βασική και την πρακτική επιστήμη έχει χάσει μέρος της γοητείας της. Η Νεφρολογία, που γεννήθηκε στη δεκαετία του 1950, είναι τώρα επιφορτισμένη με την κάλυψη των αναγκών άνω του 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά μιας επιστήμης που γεννάται στον εύφορο κόσμο της πολυπλοκότητας και συνεχώς διευρύνεται στα όρια άλλων επιστημών. Χαρακτηρίζεται από μια μοναδική εκθετική ανάπτυξη των παραγόμενων πληροφοριών και από την ικανότητα αντιστοίχισης των προκλήσεων των μεγάλων αλγορίθμων δεδομένων και των ομικών πλατφορμών. Η χρόνια νόσος των νεφρών –μια σύνθετη ασθένεια– επιδέχεται πλέον θεραπεία.

Λέξεις ευρετηρίου: Διεπιστημονικότητα, CKD, DKD, Νεφρολογία, Ομικές τεχνικές, Πολυπλοκότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής