Τελ. ενημέρωση:

   08-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 85-88

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα στη Νεφρολογία: Παρόν και παρελθόν

Δ. Μπαχαράκη,1 A. Διαμαντόπουλος2
1Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα,
2Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα και Ίδρυμα Λούρου Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα

H Ιατρική βασισμένη σε αποδείξεις έχει περιγραφεί ως η συγχώνευση της καλλίτερα τεκμηριωμένης πληροφορίας με την εμπειρία του ιατρού και την προσωπική άποψη του ασθενή. Αν αντικατασταθεί από την Ιατρική των «Κατευθυντήριων Οδηγιών» προσομοιάζει με το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα» όπου ο Αυτοκράτορας (Σύστημα Υγείας) είναι γυμνός και κανείς δεν τολμάει να το φωνάξει. Η Ιστορία έχει κάνει κύκλους καθώς η Ιατρική βασισμένη στις «Αυθεντίες» του Παρελθόντος έχει αντικατασταθεί από τις «Κατευθυντήριες Οδηγίες», όταν αυτές ακολουθούνται τυφλά. Ερευνήσαμε παραδείγματα στο πεδίο της Νεφρολογίας στο Παρελθόν και στο Παρόν. Τα αποφθέγματα του Γαληνού και του Αριστοτέλη δεν αμφισβητήθηκαν από τους διαδόχους τους, στην «σκιά» της «Αυθεντίας» τους, παρόλο που ειρωνικά και οι δύο ενεργά ενθάρρυναν τον πειραματισμό και την αμφισβήτηση των καθιερωμένων θεωριών. Στο Παρόν η θεραπεία της υπερφωσφαταιμίας με δεσμευτικά του φωσφόρου και της δυσλιπιδαιμίας με στατίνες σε Αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς αποτελούν δύο παραδείγματα όπου στην κλινική πράξη ο ιατρός και ο ασθενής δεν είναι στο κέντρο της θεραπευτικής απόφασης. Συμπερασματικά θα πρέπει να ακούμε τις φωνές «ο Αυτοκράτορας είναι γυμνός» και σε έναν επαναλαμβανόμενο ιστορικό κύκλο να επιστρέψουμε στον Όρκο του Ιπποκράτη.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιατρική βασισμένη σε αποδείξεις, Νεφρολογία, Σύνδρομο «Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα».


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής