Τελ. ενημέρωση:

   20-Mar-2023
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 40(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2023, 178-183

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αλκοόλ και καρδιακές ανωμαλίες στο έμβρυο

Α. Μόρσι-Γερογιάννη, Α. Μόρσι-Γερογιάννης, Θ. Παπαμήτσου, Α. Σιόγκα
Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Η κατανάλωση οινοπνεύματος κατά την κύηση εγκυμονεί κινδύνους για το έμβρυο, όπως η πρόκληση εμβρυϊκού αλκοολικού συνδρόμου ή φάσμα διαταραχών εμβρυϊκού αλκοολισμού. Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν οι προκληθείσες από το οινόπνευμα συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες. Οι συγγενείς καρδιακές βλάβες είναι μορφολογικές και λειτουργικές ανωμαλίες της καρδιάς, οι οποίες είναι παρούσες κατά τη γέννηση και ενδέχεται να διαταράξουν τη φυσιολογική ροή του αίματος της καρδιάς ή των μεγάλων αγγείων. Οι κυριότερες καρδιακές ανωμαλίες που οφείλονται στην κατανάλωση οινοπνεύματος κατά την εγκυμοσύνη είναι η d-μετάθεση μεγάλων αγγείων, η τετραλογία του Fallot, η πνευμονική στένωση και τα ελλείμματα του κολπικού, του κοιλιακού και του κολποκοιλιακού διαφράγματος. Η πρώτη κλινική εκδήλωση στην άμεση νεογνική περίοδο συνήθως είναι η κυάνωση (κυανωτικές καρδιοπάθειες), χωρίς αυτό να αποτελεί τον κανόνα. Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική, ανάλογα με το είδος και τον βαθμό της ανωμαλίας. Η ενημέρωση των πολιτών ως προς τις επιπλοκές της κατανάλωσης οινοπνεύματος κατά την εγκυμοσύνη είναι πρωταρχικής σημασίας, ώστε να προλαμβάνεται η γέννηση παιδιών με ανωμαλίες της καρδιάς. Τέλος, εξ ίσου σημαντική είναι η έγκαιρη προγεννητική διάγνωση για την ορθή αντιμετώπισή τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Εγκυμοσύνη, Εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο, Οινόπνευμα, Προγεννητική έκθεση στο οινόπνευμα, Συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες, Φάσμα διαταραχών εμβρυϊκού αλκοολισμού.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής