Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(3), Μάιος-Ιούνιος 2001, 267-271

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής
στις φλεγμονώδεις εντεροπάθειες, με ειδικά ερωτηματολόγια
Το παράδειγμα των χειρουργικών επεμβάσεων

Γ.Α. Μουζάς, A.Γ. Πάλλης
Γαστρεντερολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Kρήτη

Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικές νόσοι (ΙΦΕΝ) είναι χρόνια νοσήματα, που η επίδρασή τους στη ζωή των ασθενών είναι άμεση. Η ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία παρέχει μια σφαιρική εκτίμηση της άποψης του ασθενούς, της εμπειρίας του με τη νόσο και της λειτουργίας του στον κοινωνικό, ψυχολογικό και συναισθηματικό τομέα. Περισσότερο αξιόπιστα εργαλεία για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής είναι τα δύο ειδικά για τις ΙΦΕΝ ερωτηματολόγια, το ΙΒDQ και το RFIPC, με αποδεδειγμένη ευαισθησία και αξιοπιστία για χρήση σε κλινικές μελέτες, όπου συγκρίνονται χειρουργικές θεραπείες για τις ΙΦΕΝ. Έχει μετρηθεί η ποιότητα ζωής πριν και μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, με σκοπό να αξιολογηθεί η χειρουργική επέμβαση ως προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Συνήθως γίνονται συγκρίσεις διαφορετικών τεχνικών ολικής κολεκτομής (με νεολήκυθο, ειλεοστομία, διατήρηση τμήματος του ορθού) ως προς την επίδρασή τους στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα, αξιολογώντας μαζί με άλλες παραμέτρους και την ποιότητα ζωής, να προταθεί στον ασθενή η ευνοϊκότερη και από την άποψη της ποιότητας ζωής θεραπεία. Είναι απαραίτητο να γενικευθεί η χρήση των ειδικών για τις ΙΦΕΝ ερωτηματολογίων σε όλες τις μελέτες όπου συγκρίνονται αποτελέσματα θεραπευτικών παρεμβάσεων, ώστε να εξάγονται ασφαλή και συγκρίσιμα συμπεράσματα.

Λέξεις ευρετηρίου: Ελκώδης κολίτιδα, Ερωτηματολόγια, Νόσος του Crohn, Ποιότητα ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής