ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2001, ΤΟΜΟΣ 18, ΤΕΥΧΟΣ 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Μέρος 2ο

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ
Γ. Υφαντόπουλος

αρθρο συνταξης

Κλινική εκτίμηση της ποιότητας ζωής
Ε. Βαλάσση-Αδάμ
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

ανασκοπησεις

Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής. Μεθοδολογία μέτρησης
Γ. Υφαντόπουλος, Μ. Σαρρής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Η θεωρία της κοινωνικής παραγωγής λειτουργιών
Μ. Σαρρής, Σ. Σούλης, Γ. Υφαντόπουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Ποιότητα ζωής και ψυχική υγεία.
Εννοιολογικές προσεγγίσεις, κλινικές εφαρμογές και αξιολόγηση

Μ. Οικονόμου, Μ. Κοκκώση, Ε. Τριανταφύλλου, Γ. Χριστοδούλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής στο χώρο της υγείας. Εφαρμογές στην Παιδιατρική
Σ. Νάκου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής στις φλεγμονώδεις εντεροπάθειες,
με ειδικά ερωτηματολόγια.
Το παράδειγμα των χειρουργικών επεμβάσεων

Γ.Α. Μουζάς, A.Γ. Πάλλης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Bασικές αρχές μελέτης με ερωτηματολόγιο της ποιότητας ζωής στην ηπατίτιδα C
K.Χ. Κατσάνος, Ε.Β. Τσιάνος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

ερευνητικες εργασιες

Aξιολόγηση και μέτρηση της ποιότητας ζωής στην Ελλάδα με τη μέθοδο του ΕQ-15D
Γ. Yφαντόπουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Ποιότητα ζωής ασθενών με ηπατίτιδα C
Γ. Υφαντόπουλος, Γ. Πιερράκος, Β. Ζανάκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Μετάφραση και στάθμιση του Inflammatory Bowel Disease Questionnaire
σε Έλληνες ασθενείς

A.Γ. Πάλλης, Ι.Γ. Βλαχονικολής, Γ. Μάντζαρης, Χ. Λεοντίδης, Ε. Γιανναδάκη, Ι.Α. Μουζάς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

εφαρμοσμενη ιατρικη ερευνα

Η έννοια της νοσηρότητας
Λ. Σπάρος
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)