Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(3), Μάιος-Ιούνιος 2001, 272-278

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Bασικές αρχές μελέτης με ερωτηματολόγιο της ποιότητας ζωής στην ηπατίτιδα C

K.Χ. Κατσάνος, Ε.Β. Τσιάνος
Ηπατο-Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί ερευνητές που μελετούν την ποιότητα ζωής των ασθενών με «ασυμπτωματική» χρονία HCV-λοίμωξη αναφέρουν σημαντικού βαθμού διαταραχές. Υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη ροή πληροφοριών ότι οι ασθενείς με χρονία ηπατίτιδα C χωρίς ιδιαίτερες, σχετιζόμενες με την πάθηση, επιπλοκές αισθάνονται τους εαυτούς τους να μην είναι απολύτως υγιείς και έχουν σημαντικές μεταβολές στη φυσική και ψυχική τους υγεία. Οι ανωτέρω διαταραχές δεν μπορούν να αποδοθούν στον τρόπο μετάδοσης (απόκτησης) της νόσου ή στη σοβαρότητα της ηπατικής προσβολής. Ο μηχανισμός τους είναι άγνωστος, αλλά τα συμπτώματα αυτά υφίενται μετά από επιτυχή θεραπεία, υποδηλώνοντας ότι η παρουσία του ιού διαδραματίζει σημαντικό αιτιοπαθογενετικό ρόλο για την εμφάνισή τους. Από την άλλη πλευρά, η θεραπεία της χρονίας ηπατίτιδας C επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα ερωτηματολόγια με σκοπό την καταγραφή και την καλύτερη κατανόηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με ηπατίτιδα C. Τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα είναι το Sickness Impact Profile (SIP) και το SF-37 (Short Form). Επίσης, έχουν χρησιμοποιηθεί οπτικές κλίμακες απεικόνισης VAS (Visual Analogue Scales) και ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των ανησυχιών και των καταθλιπτικών στοιχείων των ασθενών. Έχουν, ακόμα, αναπτυχθεί και εργαλεία, τα οποία συνδυάζουν γενικά και ειδικά όργανα μέτρησης. Το ερωτηματολόγιo για την ποιότητα ζωής στην ηπατίτιδα (HQLQ) είναι ένα όργανο μέτρησης, το οποίο συνδυάζει γενικές έννοιες υγείας με πολλά και ειδικά θέματα που αφορούν τους ασθενείς με ηπατίτιδα C. Είναι γενικά αποδεκτό ότι βραχύχρονες θεραπείες με IFNα με ή χωρίς ριμπαβιρίνη είναι καλά ανεκτές από τη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών, ενώ η αύξηση της διάρκειας της θεραπείας από τους 6 στους 12 μήνες αυξάνει την επίπτωση των ανεπιθύμητων ενεργειών, οι οποίες φαίνεται να είναι εντονότερες στους ασθενείς που υποβάλλονται σε συνδυασμένη θεραπεία.

Λέξεις ευρετηρίου: Eρωτηματολόγιο, Ηπατίτιδα C, Ποιότητα ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής