Τελ. ενημέρωση:

   08-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2002, 672-687

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ανισότητες στην υγεία
Μια κριτική προσέγγιση

Μ. Σαρρής,1 Μ. Χρυσάκης,2 Σ. Σούλης1
1TEI Αθηνών
2Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή

2. Μη υγιείς κοινωνίες και ανισότητες στην υγεία

3. Ερμηνευτικές θεωρίες και προσεγγίσεις
    3.1. Η θεωρία της τεχνητής ερμηνείας
    3.2. Η θεωρία της φυσικής ή κοινωνικής επιλογής
    3.3. Η θεωρία της υλιστικής ή δομικής ερμηνείας
    3.4. Η θεωρία της συμπεριφορικής και πολιτισμικής ερμηνείας

4. Εισόδημα και προσδόκιμο ζωής: Η παράδοξη σχέση της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας

5. Μικρο- και μακρο-προσέγγιση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία

6. Προς μια μετα-θεωρία των κοινωνικών ανισοτήτων: Σύνθεση θεωριών, πολυ-παραγοντική ανάλυση και πολυδιάστατη προσέγγιση των ανισοτήτων στην υγεία

Λέξεις ευρετηρίου: Ανθρώπινη ανάπτυξη, Εισόδημα, Ποιότητα ζωής, Προσδόκιμο ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής